อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

สอศ.มั่นใจเกณฑ์ใหม่ ม.3ขึ้น ม.4 ไม่กระทบอาชีวะ

“สุเทพ”เชื่อ เกณฑ์รับ ม.4 ใหม่ ไม่กระทบการอาชีวศึกษา มั่นใจยอดผู้เรียนอาชีวะยังเพิ่มขึ้นได้ อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.45 น.

วันนี้(12 ก.พ.) ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เตรียมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะการให้นักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมต้องรับทั้งหมดนั้น ตนมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการรับเด็กอาชีวะ เชื่อว่า เด็กจะเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะหากเรียนสายสามัญแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสจะตกงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมตัวเลขบัณฑิตตกงานปีละกว่า 1 แสนคน 

“ขณะนี้ถ้าเรียนสายอาชีพ โอกาสมีงานทำสูง เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประทศ ไม่ว่าจะเป็นเมคคาทรอนิกส์ อากาศยาน  โรบอท เป็นต้น  นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ยังได้พัฒนาอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอศ.และสพฐ.ก็มีความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญอยู่แล้ว  ซึ่งแม้ สพฐ.จะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมได้ การเรียนทวิศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพด้วย เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการมีงานทำ”ดร.สุเทพกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 23