อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

สอศ.มั่นใจเกณฑ์ใหม่ ม.3ขึ้น ม.4 ไม่กระทบอาชีวะ

“สุเทพ”เชื่อ เกณฑ์รับ ม.4 ใหม่ ไม่กระทบการอาชีวศึกษา มั่นใจยอดผู้เรียนอาชีวะยังเพิ่มขึ้นได้ อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.45 น.

วันนี้(12 ก.พ.) ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เตรียมประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะการให้นักเรียนม.3 ขึ้น ม.4 โรงเรียนเดิมต้องรับทั้งหมดนั้น ตนมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการรับเด็กอาชีวะ เชื่อว่า เด็กจะเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะหากเรียนสายสามัญแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสจะตกงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมตัวเลขบัณฑิตตกงานปีละกว่า 1 แสนคน 

“ขณะนี้ถ้าเรียนสายอาชีพ โอกาสมีงานทำสูง เพราะเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประทศ ไม่ว่าจะเป็นเมคคาทรอนิกส์ อากาศยาน  โรบอท เป็นต้น  นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ยังได้พัฒนาอีกกว่า 200 หลักสูตร ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และความต้องการของผู้เรียน อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอศ.และสพฐ.ก็มีความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนสายอาชีพควบคู่กับสายสามัญอยู่แล้ว  ซึ่งแม้ สพฐ.จะเปิดโอกาสให้เด็กเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิมได้ การเรียนทวิศึกษาก็เป็นอีกทางเลือกที่เด็กจะได้เรียนสายอาชีพด้วย เพราะเป้าหมายของการศึกษาคือการมีงานทำ”ดร.สุเทพกล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 23