อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

"หมออุดม"คาดกระทรวงการอุดมฯเกิดปลายเม.ย.นี้

คาดกระทรวงการอุดมฯเกิดปลายเม.ย.นี้ หากรัฐบาลใหม่ไม่ทันต้องตั้งรองนายกฯดูแลไปก่อน ‘หมออุดม’ชี้เปิดกว้างคนจะมานั่งปลัดกระทรวงใหม่ อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.03 น.

วันนี้ (12 ก.พ.)ศ.นพ.อุดม คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ  กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) ได้ขอขยายเวลาในการพิจารณาร่างดังกล่าวออกไปอีก 2 สัปดาห์ จากเดิมที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้  ซึ่งทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบแล้ว  ขณะนี้ กมธ.ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 ฉบับครบถ้วนแล้ว ส่วนขั้นตอนจากนี้จะมีการพิจารณาประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้า เช่น  หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กองทุนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ยังไม่ลงตัว เป็นต้น คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปประเด็นต่าง ๆเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เพื่อเห็นชอบ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ และเสนอทูลเกล้าฯ ต่อไป

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า  ส่วนผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมฯ นั้น  ขณะนี้ได้มีการปรับแก้ให้เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากคนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ องค์การมหาชนในกำกับก็ได้ เพราะตนมองว่าในอนาคตกระทรวงการอุดมฯ จะไม่ได้มีแต่บุคลากรที่อยู่ในส่วนราชการ และบุคลกรกระทรวงการอุดมฯในภาพรวม มีประมาณ 100,000 คน เป็นข้าราชการเพียง 30,000 คน ดังนั้นจึงต้องมีการเปิดกว้างในเรื่องนี้  กระทรวงการอุดมฯ จะถือเป็นกระทรวงตัวอย่าง คือ มีแค่สำนักงานปลัดกระทรวงที่เป็นส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ จะเป็นส่วนงานในกำกับทั้งหมด เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

ต่อข้อถามหากกระทรวงใหม่เกิดขึ้นระหว่างที่รัฐบาลชุดนี้ยังรักษาการณ์อยู่จำเป็นที่จะต้องตั้งรัฐมนตรีเข้ามาทำหน้าที่หรือไม่ ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า  เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งอาจจะมีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมารักษาการณ์แทนก่อน เพราะเบื้องต้นคาดว่าช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ สนช.พิจารณาผ่านวาระ 3 เสนอทูลเกล้าฯ คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือน และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ช่วงปลายเดือนเมษายน  รัฐบาลชุดใหม่น่าจะตั้งในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้นระยะเวลาที่กระทรวงใหม่เกิดขึ้น ห่างจากการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เพียง 2 เดือนเท่านั้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27