อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ย้ำรับเด็กปฐมวัยห้ามสอบข้อเขียน

ยืนยันเจตนารมณ์คัดเลือเด็กปฐมวัยห้ามสอบข้อเขียน รอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย กำหนดหลักเกณฑ์การรับเด็ก จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.11 น.

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ฐานะรองประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. เปิดเผยว่า หลังจากที่ สนช.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ…. ในวาระ 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรอการประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลใช้บังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ที่ผ่าน สนช.นี้ ท้ายที่สุดแล้ว สนช.ได้กลับไปเห็นชอบตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) ที่บอกว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเป็นเรื่องของการดูแลและพัฒนา ไม่ใช่เรื่อการจัดการเรียนการสอน หรือจัดการศึกษา เพราะฉะนั้นวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าสู่การพัฒนาให้สมวัยจึงไม่ควรใช้การสอบข้อเขียน ซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียนระดับปฐมวัยว่าควรเป็นอย่างไร โดยที่ไม่ขัดต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

รศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้าที่กฎหมายจะผ่าน สนช. มีประเด็นเรื่องการสอบคัดเลือกระดับปฐมวัย ซึ่งร่างของกอปศ.ที่เสนอห้ามไม่ให้มีการสอบคัดเลือกเด็กอนุบาลและป.1 โดยระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตัดประเด็นดังกล่าวออก และเมื่อมาถึงขั้นกรรมาธิการได้มีการเติมถ้อยคำห้ามมีการสอบ เมื่อมาถึง สนช. ตนในฐานะ สนช.ก็ได้อภิปรายถามความชัดเจนว่าการสอบหมายถึงอะไร ปรากฏว่าในกรรมาธิการก็เห็นไม่ตรงกัน โดยบางส่วนบอกว่าไม่ให้มีการสอบข้อเขียน ขณะที่บางส่วนบอกว่าไม่ให้สอบทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้สมัครเกินก็อาจใช้การประเมินความพร้อมของเด็ก ซึ่งกรรมาธิการบางคนก็มองว่าการประเมินนี้เป็นการสอบ เมื่อความเห็นไม่ตรงกันตนจึงเสนอให้ตัดคำว่า “ห้ามสอบ" ออกไป แต่ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้สอบ แต่ให้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำการออกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กปฐมวัยที่ไม่ขัดต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า การสอบข้อเขียน เป็นการขัดดังกล่าว

“การกำหนดว่าห้ามมีการสอบทำให้ตีความได้ 2 ทาง คือ ห้ามสอบข้อเขียนเท่านั้น กับห้ามการสอบคัดเลือกทุกชนิด ซึ่งตรงนี้ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ เพราะร่างเดิมคือไม่ให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องติว ส่วนวิธีดูความพร้อมอื่น เช่น ทานข้าวเอง ผู้เชือกร้องเท้าเอง ติดกระดุมเสื้อเอง เป็นต้น เหล่านี้ไม่ได้ขัดต่อพัฒนาการ อย่างไรก็ตามเมื่อร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยออกมาในลักษณะนี้ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของ กอปศ.แล้ว ”รศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 199