อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ย้ำพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่เป็นของประชาชน

กอปศ.ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เป็นกฎหมายของสังคม ประชาชนเสนอความเห็นเพิ่มเติมได้ ไม่มีมุบมิบแอบเสนอ อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.14 น.

วันนี้ (26 ก.พ.)ศ.ดร.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กอปศ.ได้หารือ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขรอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำแขวนไว้บนเว็บไซท์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  https://www.krisdika.go.th เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-12 มี.ค.นี้ โดย ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะให้เกิดการปฎิรูปการศึกษาในหลายประเด็น ครอบคลุมหลักการเกือบทั้งหมดที่ กอปศ.เสนอ แต่มีการปรับให้อยู่ให้รูปแบบที่ใช้กฏหมายได้ดีขึ้น ต้องยกย่องคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เข้าใจการยกร่างกฎหมายว่าควรจะเขียนอย่างไร เช่น  การให้โรงเรียนเป็นเป้าหมายของการปฎิรูปการศึกษา การปรับเปลี่ยนเรื่องของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งการเปลี่ยนชื่อเรียกจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นครูใหญ่เป็นเพียงหนึ่งในนั้น เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ปรับเป็นใบรับรองความเป็นครู ซึ่งมีความหมายมากกว่าวิชาชีพครู ซึ่งประชาชนสามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้
 
“ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ กลายเป็น ร่างกฎหมายของสังคมที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่มุมมิบกันทำและแอบเสนอ ดังนั้นหากใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงไหนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปได้” ศ.ดร.จรัสกล่าวและว่า  สำหรับขั้นตอนการดำเนินการหลังจากรับฟังความคิดเห็น จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ส่วนที่เกรงว่าจะไม่ทันออกเป็นกฏหมายให้รัฐบาลนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ กอปศ.กำลังจัดทำรายงานเสนอรัฐบาล โดยจะนำข้อมูลปัญหาทั้งหมดที่ กอปศ.รวบรวมไว้พร้อมข้อเสนอแนะและข้อคิดต่าง ๆที่ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 2 ปี และไม่สามารถบรรจุไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และแผนปฎิรูปประเทศด้านการศึกษานำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    13%
  • ไม่เห็นด้วย
    88%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 589