อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เม.ย.นี้โรงเรียนเตรียมอุดมฯเรียกเด็กเพิ่มครั้งสุดท้าย

รร.เตรียมอุดมศึกษา ยังมีเก้าอี้ ม.4 ว่าง 17 ที่นั่งจากการสละสิทธิรอบ 2 รอเช็คกลุ่มโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หากมีชื่อซ้ำอาจมีที่ว่างเพิ่มอีก รอสรุปครั้งสุดก่อนประกาศรับรายงานตัวตามลำดับสำรองต้นเดือน เม.ย. 62 พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.16 น.

วันนี้ (21 มี.ค.) นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ประกาศรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนตามลำดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แทนที่ว่างจากการสละสิทธิใน 8 แผนการเรียน จำนวน 233 คน ไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 นั้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่มารายงานตัว 17 คนกระจายในทุกแผนการเรียน ดังนั้น ทางโรงเรียนจะสอบถามไปยังโรงเรียนกลุ่มวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น เพื่อดูว่ามีรายชื่อนักเรียนซ้ำหรือไม่ หากมีก็จะสอบถามไปยังนักเรียนเพื่อให้ยืนยันอีกครั้งว่าจะเลือกเรียนที่ใด จากนั้นจะรวบรวมตัวเลขที่ว่างทั้งหมดเพื่อเรียกลำดับสำรองเพิ่ม คาดว่าจะประกาศประกาศรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนตามลำดับสำรองครั้งสุดท้ายได้ประมาณต้นเดือน เม.ย.นี้

“เด็กมัธยมศึกษา ยังมีสิทธิเลือกว่าจะเรียนโรงเรียนใด ถ้าสอบติดในหลายโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาทุกปีก็มีเด็กที่มอบตัวและลงทะเบียนเรียนแล้วมาสละสิทธิและขอเงินที่ได้ลงทะเบียนไว้ประมาณ 6,000-7,000 บาทคืน เพื่อไปลงทะเบียนเรียนที่ใหม่ ซึ่งโรงเรียนก็ยินดีคืนให้เพราะรู้ดีว่าผู้ปกครองมีความจำเป็น” นายโสภณ กล่าวและว่า ทั้งนี้ สาเหตุที่เด็กไม่มารายงานตัวเนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีเด็กที่มาสมัคร 2 ประเภท คือ เด็กที่อยากเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ เด็กที่อยากลองมาสอบว่าตนเองมีความรู้ความสามารถแค่ไหน รวมถึงเด็กที่ไม่อยากทิ้งโรงเรียนเดิมส่วนนี้จะเป็นเด็กต่างจังหวัด เพราะการมาเรียนที่นี่ต้องหาหอพักขณะที่เด็กอายุ 14-15 ปีทำให้พ่อแม่เป็นห่วง เมื่อสอบได้จึงไม่มารายงานตัว อีกทั้งก็มีที่เรียนอยู่แล้ว เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายให้โรงเรียนที่เปิดสอนชั้นม.ปลายรับเด็กจบม.3 เดิมเข้าเรียน.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%

บอกต่อ : 252