อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

พศ.ลุยฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดทำบุญวันพระ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลุย ฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดทำบุญวันพระ หวังสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.

วันนี้ (22 มี.ค.) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า  วันธรรมสวนะหรือวันพระ เป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรม ซึ่งประเพณีนิยมของพุทธบริษัท ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาลจะเข้าวัดในวันนี้เพื่อทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา โดยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในแต่ละเดือนมีธรรมสวนะ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากตรงกับเดือนขาดเป็นวันแรม 14 ค่ำ) ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูการเข้าวัดในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย พศ.จึงได้จัดโครงการ “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” ขึ้น โดยเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่พศ. รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันเข้าวัด ทำความดีในวันธรรมสวนะ มีเป้าหมายของโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดในวันธรรมสวนะ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพศ.กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
             
โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า จะเริ่มกิจกรรมในเดือนเม.ย.นี้ กำหนดวัดเป้าหมายเป็นวัดนำร่องที่อยู่บริเวณรอบพุทธมณฑลจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม และวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 613