อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

แนะคนรุ่นใหม่-รู้ปัญหาการศึกษาจริงมาดูศธ.-กระทรวงอุดมฯ

"สมพงษ์"ชี้พรรคพลังประชารัฐยังอ่อนนโยบายเด็ก –สังคม- การศึกษา ย้ำคนรุ่นใหม่นั่งรมว.ศธ.-กระทรวงอุดมฯ เพื่อปฏิวัติการศึกษา ที่สำคัญต้องรู้ปัญหาการศึกษาจริง ไม่เช่นนั้นทำร้ายประเทศ จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.36 น.

วันนี้ (25มี.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าเรื่องนโยบายด้านการศึกษาของพรรคพลังประชารัฐ นั้นตนมองว่านโยบายที่นำมาใช้หาเสียงยังไม่สอดคล้องกับผลงานของรัฐบาลช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเชื่อมโยงและต่อยอด  เช่น รัฐบาลชุดนี้มีหลายเรื่องดี เช่น การปราบปรามทุจริตความโปร่ง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น นอกจากนี้งานที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.)ได้ดำเนินการมา อย่างร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายการศึกษาอีกหลายฉบับ ตนยังไม่เห็นมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงเลย  หากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลก็ควรที่จะมีการเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้  

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ข้ามกระโดดคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กว่าเรียนหนังสือเป็นอย่างไร เครียดหรือไม่ มีปัญหาการเตรียมการสอบมากมายหรือไม่  แล้วเราจะสร้างเด็กที่เป็นนักนวัตกรได้อย่างไร หากเด็กยังคงมีปัญหา ประสบกับความทุกข์ เป็นโรคซึมเศร้า เพราะไม่เข้าใจปัญหาเรื่องตัวตนของเด็กไทยกับระบบการศึกษาอย่างลึกซึ้งมากพอ ดังนั้นควรที่จะต้องมีการคิด วิเคราะห์เรื่องการศึกษาใหม่ หาจุดแข็ง จุดอ่อน และดูว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการสร้างผลงานอะไรที่โดดเด่นจนเข้าถึงประชาชน ทำให้รู้สึกได้ว่าลูกหลานได้รับการศึกษาที่ดีหรือไม่ ส่วนโครงการโรงเรียนพลังประชารัฐก็เป็นเรื่องที่ดี แต่จะต้องสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนดึงชุมชน ประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตนมองว่าอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือของเอกชนมากไป เป็นการเติบโตของข้างบน ซึ่งจะทำให้ความเหลื่อมล้ำของสังคมยิ่งสูง เขาไม่แคร์เรื่องความเหลื่อมล้ำเลย และยังไม่เห็นกลุ่มบุคคล หรือนโยบายที่จะเข้ามาดูแลเรื่องเด็ก สังคม และการศึกษาเลย ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นภาคที่อ่อนของพรรคพลังประชารัฐเลย และสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีคนที่รู้เรื่องปัญหาการศึกษาอย่างแน่จริงเข้ามาดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่เช่นนั้น ศธ.จะกลายเป็นเรื่องการจัดสรร ปันส่วน และอาจจะได้นักการเมืองที่ไม่ค่อยมีคุณภาพและไม่รู้เรื่องการศึกษาเข้ามาดูการศึกษาที่กำลังวิกฤตหรือให้ใครก็ได้มาเป็นจะทำร้ายประเทศไทยอย่างหนัก

ต่อข้อถามหากพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลการศึกษาของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี พรรคเพื่อไทยก็จะมีการรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น หากมีการรวมพรรคอนาคตใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลด้วย ถือเป็นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก  ตนขอคนที่อายุ 25-30 ปี เข้ามานั่งตำแหน่ง รมว.ศธ. และรมว.กระทรวงการอุดมฯ เพราะเราได้เห็นเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ที่สามารถปลุกสังคมให้ลุกขึ้นมาได้อย่างจำนวนมาก ถ้าหากต้องการให้เกิดการปฏิวัติการศึกษาไม่ใช่ปฏิรูปก็จำเป็นที่จะต้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำและขอให้ทำอย่างเต็มที่ ให้โดนใจประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่มีความต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 147