อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

สทศ.เผยเด็กกศน.ทำคะแนนเฉลี่ย 'เอ็นเน็ต'ได้ไม่ถึงครึ่ง

สทศ.เผยคะแนนเอ็นเน็ต ครั้งที่ 2/2561 พร้อมคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ซึ่งพบว่าเด็กกศน.พบคะแนนเฉลี่ยทุกระดับและทุกสาระไม่ถึงครึ่ง อังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 16.56 น.

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือเอ็นเน็ต ครั้ง ที่ 2/2561ใน 3 ระดับ สอบ 5 สาระ โดยมีคะแนนเต็มสาระ 100 คะแนน ซึ่งผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา สาระทักษะการเรียนรู้ มีจำนวนผู้เข้าสอบ 6,093 คน คะแนนเฉลี่ย 43.16 คะแนนสูงสุด 83.33 คะแนนต่ำสุด 0.00 สาระความรู้พื้นฐาน เข้าสอบ 6,134 คน คะแนนเฉลี่ย 35.98 คะแนนสูงสุด 77.50  คะแนนต่ำสุด 2.92  สาระการประกอบอาชีพ เข้าสอบ 6,092 คน คะแนนเฉลี่ย 39.50  คะแนนสูงสุด 85.00 คะแนนต่ำสุด 1.67 สาระทักษการดำเนินชีวิต เข้าสอบ 6,091 คน คะแนนเฉลี่ย 49.15 คะแนนสูงสุด 96.67 คะแนนต่ำสุด 0.00 และสาระการพัฒนาสังคม 6,098 คน คะแนนเฉลี่ย 43.27 คะแนนสูงสุด 93.33 คะแนนต่ำสุด 0.00
 
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระทักษะการเรียนรู้ เข้าสอบ 43,927 คน คะแนนเฉลี่ย 43.56 คะแนนสูงสุด  86.67 คะแนนต่ำสุด   0.00 สาระความรู้พื้นฐาน  เข้าสอบ 44,283 คน  คะแนนเฉลี่ย 30.54 คะแนนสูงสุด 77.50 คะแนนต่ำสุด 2.50 สาระการประกอบอาชีพ เข้าสอบ 43,919 คน  คะแนนเฉลี่ย 39.88 คะแนนสูงสุด 78.33 คะแนนต่ำสุด 0.00  สาระทักษการดำเนินชีวิต  เข้าสอบ 43,914  คน  คะแนนเฉลี่ย 44.42 คะแนนสูงสุด 93.00  คะแนนต่ำสุด0.00 และสาระการพัฒนาสังคม เข้าสอบ 44,051  คน  คะแนนเฉลี่ย 37.77 คะแนนสูงสุด 96.67  คะแนนต่ำสุด 0.00
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระทักษะการเรียนรู้ เข้าสอบ 69,140 คน  คะแนนเฉลี่ย43.06 คะแนนสูงสุด83.33 คะแนนต่ำสุด3.33 สาระความรู้พื้นฐาน เข้าสอบ 69,535 คน  คะแนนเฉลี่ย 27.09คะแนนสูงสุด 79.58 คะแนนต่ำสุด0.00สาระการประกอบอาชีพเข้าสอบ 69,126  คน  คะแนนเฉลี่ย 38.69 คะแนนสูงสุด 88.33คะแนนต่ำสุด 1.67สาระทักษการดำเนินชีวิต  เข้าสอบ 69,122คน  คะแนนเฉลี่ย 37.89  คะแนนสูงสุด 83.00 คะแนนต่ำสุด 0.00   และสาระการพัฒนาสังคม เข้าสอบ 69,235 คน  คะแนนเฉลี่ย28.98 คะแนนสูงสุด 70.00คะแนนต่ำสุด0.00
 
ผู้สื่อข่าวรายงาน การทดสอบเอ็นเน็ต เป็นการวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา ส่วนผลการทดสอบเอ็นเน็ตพบว่านักเรียนในทุกระดับชั้นยังทำคะแนนค่าเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    39%
  • ไม่เห็นด้วย
    61%

บอกต่อ : 144