อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

อาชีวะเชื่อรับนักเรียนได้ตามเป้า 45%

“สุเทพ”ปลื้มเด็กสนใจสมัครเรียนสายอาชีพเพิ่ม มั่นใจปี 62 ทั้งปวช.-ปวส.รวมแล้วได้ถึง 3 แสนคน พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.41 น.

วันนี้ (11 เม.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวถึงการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ว่า จากการสอบถามสถานศึกษาซึ่งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รับสมัครเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมและให้กำหนดแล้วเสร็จจนถึงวันมอบตัวภายในวันที่ 9 มิ.ย.62 นั้น ภาพรวมที่ได้รับรายงาน พบว่า แนวโน้มมีเด็กมาสมัครเรียนมากขึ้น หลายวิทยาลัยทั้งอาชีวะรัฐและอาชีวะเอกชนรับได้จำนวนเต็ม 100%  ดังนั้นคาดว่าเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กำหนดไว้ว่าปีการศึกษา 2562 จะเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญให้ได้ 45% หรือประมาณ 300,000 กว่าคน น่าจะเป็นไปได้  

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ในช่วงชั้น ม.ต้น ว่าอาจจะกระทบต่อการรับนักเรียนนั้น ที่ผ่านมา สอศ.ได้นำร่องจัดการเรียนการสอนเตรียมอาชีวศึกษา ใน 10 วิทยาลัย นักเรียน 479 คน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในร่าง พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. ... ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว กฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งถ้ากฎหมายประกาศใช้ก็จะสามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ เชื่อว่าจะมีนักเรียนสนใจมาเรียนมากขึ้นอาจจะถึงหมื่นคนก็ได้

“สำหรับกรณีที่โรงเรียนเอกชน มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ สอศ.เปิดสอนเตรียมอาชีวศึกษาเพราะจะทำให้เป็นการแย่งเด็กนั้น จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่การแย่งเด็ก แต่เป็นการจำแนกเด็กตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน การศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่เด็กเมื่อโตระดับมัธยมเขาจะต้องเลือกเรียนตามที่ถนัด เพราะฉะนั้นผู้เรียนทุกคนก็ต้องการที่เรียนแต่จะเรียนอะไรก็ต้องขึ้นกับความถนัดของตัวเด็กเองด้วย”เลขาธิการ กอศ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 17