อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

วธ.จัดสวดมนต์สงกรานต์ รับปีใหม่ไทย

ประชาชนร่วมสวดมนต์รับปีใหม่ไทยสืบสานประเพณีอันดีงาม วธ.จับมือเครือข่ายรณรงค์จัดกิจกรรมสงกรานต์สร้างสรรค์ใช้น้ำอย่างประหยัด หวังช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน   พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 21.13 น.

เวลา 18.00 น.วันนี้(11 เม.ย.) ที่ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2562” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) องค์กรเครือข่าย และประชาชนเข้าร่วม โดย นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า จากการที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติรับทราบ แนวทางการรณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” โดย วธ. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 19 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น จัดงานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย การรณรงค์ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ คำนึงถึงคุณค่า สาระสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี และคุณค่าของน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วย

“ปีนี้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปภ.) ได้ขอความร่วมมือ วธ. จัดสวดมนต์ เหมือนกับการสวดมนต์ข้ามปี (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการเฝ้าระวังความปลอดภัย  วธ.โดยกรมการศาสนา(ศน.) จึงได้บูรณาการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมในมิติศาสนาตามความเหมาะสมของแต่ละวัดและพื้นที่ โดยในส่วนกลาง วธ. ร่วมกับวัดปทุมวนาราม จัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2562” นำมิติทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็น ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พาครอบครัวเข้าวัด เน้นนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น ปลอดจากอบายมุข และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย”ปลัดวธ.กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 417