อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

โรงเรียนมัธยมฯพื้นที่กรุงเทพฯยังมีที่นั่ง

สพฐ.เปิดรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ กทม. ยังมีที่นั่งรับนักเรียน ม.1 ม.4 ได้อีก 2,421 คน ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 17.02 น.

วันนี้ (12 เม.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 1 และ สพม.กทม.เขต 2  ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. ว่า มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงที่ยังมีที่นั่งเหลือรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ได้อีก 2,421 ที่นั่ง แบ่งเป็น ม. 1 รับได้ 1,054 ที่นั่ง และ ม.4 รับได้ 1,367 ที่นั่ง ดังนี้

สังกัด สพม.กทม.เขต 1 จำนวน 16 โรง ได้แก่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับได้ 72 คน ม.4 รับได้ 194 คน ,โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 รับได้ 36 คน ม.4 รับได้ 47 คน  ,โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ม.1 รับได้ 78 คน ม.4 รับได้ 119 คน ,โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ม.1 รับได้ 61 คน ม.4 รับได้ 90 คน ,โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับได้ 87 คน ม.4 รับได้ 81 คน ,โรงเรียนมหรรณพาราม ม.1 รับได้ 24 คน ม.4 รับได้ 35 คน ,โรงเรียนสุวรรณสรามวิทยาคม ม.1 รับได้ 70 คน ม.4 รับได้ 89 คน ,โรงเรียนวัดบวรมงคล ม.1 รับได้ 108 คน ม.4 รับได้ 99 คน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับได้ 72 คน ม.4 รับได้ 80 คน ,โรงเรียนวัดรางบัว ม.1 รับได้ 68 คน ม.4 รับได้ 82 คน ,โรงเรียนวัดสระเกศ ม.1 รับได้ 25 คน ม.4 รับได้ 55 คน ,โรงเรียนทีปังกรณ์ฯ(วัดน้อยใน) ม.1 รับได้ 71 คน ม.4 รับได้ 76 คน ,โรงเรียนวัดราชาธิวาส ม.1 รับได้ 108 คน ม.4 รับได้ 85  คน,โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับได้ 100 คน ม.4 รับได้ 150 คน , โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 รับได้ 81 คน ม.4 รับได้ 109 คนและโรงเรียนบางมดวิทยา เฉพา ม.4 รับได้ 16  คน  ส่วนของ สพม.กทม.เขต 2 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และโรงเรียนศรีพฤฒา ยังมีที่เฉพาะ ม.1

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21