อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ศธ.ขอเงินจ่ายหนี้พนักงานองค์การค้าฯ

“หมอธี”ส่งหนังสือถึงสำนักงบฯขอ 200 ล้าน จ่ายหนี้เงินเดือนพนักองค์การค้าฯ ห่วงพนักงานจะไม่ได้รับเงินเดือน จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08.32 น.

วันนี้(15 เม.ย.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้หารือกับนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เพื่อติดตามเร่งรัดว่ามีหนี้ของสกสค.ส่วนใดบ้างที่ต้องชำระเร่ง หลังจากที่ ศธ.ได้ทำเรื่องถึงสำนักงบประมาณของบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 เป็นเงิน 2,390 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เร่งด่วนที่ต้องชดใช้ตามคำพิพากษาของศาลในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กรณีบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) ฟ้องร้ององค์การค้าของ สกสค. ให้ชำระเงินค่าฝากขายหนังสือเรียน  กรณีศาลฎีกาตัดสินให้องค์การค้าของ สกสค.จ่ายเงินค้างจ่ายให้พนักงาน ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ว่าหาก ครม. มีมติขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการ องค์การค้าฯต้องปรับอัตราเงินเดือนพนักงานให้สอดคล้องด้วย และกรณีบริษัทกระดาษแห่งหนึ่งฟ้องศาลร้องให้ชำระหนี้ค่ากระดาษ
    
รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า จากการหารือพบว่า หนี้ที่เป็นหนี้เร่งด่วนและจำเป็นจริง ๆ คือ หนี้เงินเดือนพนักงานองค์การค้าฯประมาณ 2,000 คน ในวงเงิน 200 ล้านบาท  ซึ่งองค์การค้าฯถูกกรมบังคับคดีอายัด โดยการอายัดตามตามคำพิพากษาของศาลในเรื่องการชำระหนี้ค่ากระดาษ ให้กับบริษัท ซี เอ เอส เปเปอร์ จำกัด  ซึ่งบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีกระแสรายวันที่มีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) และในบัญชีมีเงินมูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เตรียมนำมาจ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้พนักงาน จึงอาจจะได้รับผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เซ็นหนังสือถือถึงสำนักงบประมาณให้พิจารณาอนุมัติงบจำนวน 200 ล้านบาทมาให้ก่อน เพื่อนำไปจ่ายหนี้เงินเดือนให้แก่พนักองค์การค้าฯ มิฉะนั้นพนักงานองค์การค้าฯจะไม่ได้รับเงินเดือนแน่ๆ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26