อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ม.เกษมบัณฑิตมุ่งสร้างนักกีฬารุ่นเยาว์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งสรางนักกีฬารุ่นเยาว์ หวังขับเคลื่อนพัฒนาคนต่อยอดโดยเรื่องกีฬาเป็นสื่อ อังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 06.03 น.

วันนี้ (16 เม.ย.) ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนากีฬามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหนึ่งในมิติที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ด้วยการวางรากฐานกีฬาให้เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ ซึ่งโครงการนี้นอกจากการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬาแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสได้เรียนรู้ และใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมทั้งสร้างนักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อรับใช้ประเทศในอนาคต โดย ปี 2562มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง คือ การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไว้ก่อนหน้านี้ด้วย

ด้านผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ฐานะผู้ดำเนินการโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ กล่าวว่า ปีนี้โครงการฯย่างเข้าสู่ปีที่ 3 นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนตชด.เป็นเป้าหมายแรกแล้ว โครงการยังกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารกีฬาสัญจรด้วยการระดมผู้ฝึกสอน และนักกีฬาระดับชาติที่มีจิตสาธารณะเดินสายเปิดคลินิกกีฬา เพื่อฝึกทักษะและจัดการแข่งขันกีฬาที่เยาวชนและชุมชนสนใจในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วย โดยจะเริ่มที่ชุมชนวัดปากบ่อ กทม. ตามโครงการปากบ่อโมเดลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมนำร่อง จากนั้นจะขยายไปในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20