อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ม.เกษมบัณฑิตมุ่งสร้างนักกีฬารุ่นเยาว์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุ่งสรางนักกีฬารุ่นเยาว์ หวังขับเคลื่อนพัฒนาคนต่อยอดโดยเรื่องกีฬาเป็นสื่อ อังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 06.03 น.

วันนี้ (16 เม.ย.) ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนากีฬามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหนึ่งในมิติที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ด้วยการวางรากฐานกีฬาให้เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ ซึ่งโครงการนี้นอกจากการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬาแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสได้เรียนรู้ และใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมทั้งสร้างนักกีฬารุ่นเยาว์เพื่อรับใช้ประเทศในอนาคต โดย ปี 2562มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง คือ การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไว้ก่อนหน้านี้ด้วย

ด้านผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ฐานะผู้ดำเนินการโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ กล่าวว่า ปีนี้โครงการฯย่างเข้าสู่ปีที่ 3 นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนตชด.เป็นเป้าหมายแรกแล้ว โครงการยังกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาธนาคารกีฬาสัญจรด้วยการระดมผู้ฝึกสอน และนักกีฬาระดับชาติที่มีจิตสาธารณะเดินสายเปิดคลินิกกีฬา เพื่อฝึกทักษะและจัดการแข่งขันกีฬาที่เยาวชนและชุมชนสนใจในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วย โดยจะเริ่มที่ชุมชนวัดปากบ่อ กทม. ตามโครงการปากบ่อโมเดลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมนำร่อง จากนั้นจะขยายไปในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12