อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

'ผู้ว่าฯ-ทหาร-ตร.'ร่วมพิธี รอพระฤกษ์เสกน้ำพระพุทธมนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทยอยเดินทางเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิหารหลวง วัดสุทัศน์ ขณะที่ประชาชนแห่เข้าร่วมชมพิธีแน่น พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.26 น.


วันนี้ (18 เม.ย.) เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตกแต่งพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม จัดเป็นมณฑลพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวมกับกรุงเทพมหานครที่หน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน พร้อมด้วย สมเด็จพระราชาคณะ และพระเกจิอาจารย์ รวม 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีกรรมอื่นไว้พร้อม  

 ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ทยอยเดินทางเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิหารหลวง ตามพระฤกษ์ เวลา 17.19 น.- 21.30 น. โดยในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถึงมณฑลพิธีพระวิหารหลวง และนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานศาลฎีกา จะเดินทางมาถึง นอกจากนี้ได้มีประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมาร่วมชมพิธีสำคัญดังกล่าวแน่นบริเวณหน้าวิหารหลวง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15