อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

มอไซค์กว่า 1.9 หมื่นคันใช้บริการอาชีวะอาสาช่วงสงกรานต์

สอศ.ปลื้มประชาชนใช้บริการ“อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์”เพิ่มขึ้น 15 % โดยจักรยานยนต์เข้ารับบริการสูงสุด 19,308 คัน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.41 น.

 วันนี้(18 เม.ย.)ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยถึงยอดรวมการให้บริการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2562 ว่า มีประชาชนเข้าใช้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการด้านอื่น ๆ รวมกว่า 37,490 คน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าใช้บริการ 32,655 คน นับเป็นสถิติมีคนเข้ารับการบริการมากขึ้น 15 %  และจากการสำรวจและรายงานการให้บริการจำนวนรถที่มาใช้บริการมียอดรวม 32,649 คัน  โดยเป็นจักรยานยนต์ 19,308 คัน รถกระบะ/ปิกอัพ 7,022 คัน รถรถยนต์ 5,654 คัน รถตู้/รถแวน 536 คัน และรถอื่น ๆ 102 คัน และเป็นบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน 9 คน บริการรถยก/รถลาก 18 คัน  โดยลำดับของการให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ การเปลี่ยนตรวจระดับน้ำมันเครื่อง และความสกปรกของน้ำมันเครื่องในรถยนต์จักรยานยนต์  การตรวจสภาพยางของรถยนต์ การตรวจไส้กรองอากาศ และการตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่าง โดยสถานศึกษาที่มีผู้เข้ารับบริการมากสุดตามลำดับ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้นำรถเข้ารับบริการ จำนวน 110 คัน วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ   82 คัน และวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  67 คัน
 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนของการบริการทั่วไป ที่ได้รับความนิยม 3 ลำดับแรก  ได้แก่ 1. การบริการเครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)  2. การสอบถามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์บริการอู่ซ่อมรถ  และ 3. การใช้บริการห้องพักรับรองนั่งพัก/ที่พักผ่อน  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เกิดทักษะสังคม ทักษะชีวิต ซึ่งต้องดำเนินควบคู่ไปกับทักษะอาชีพ และสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพด้วยความมั่นใจ

“จากการเยี่ยมศูนย์เพื่อตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงและเพื่อให้กำลังใจ ครู และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการ คือ คนที่เดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัด และคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว”ดร.สุเทพกล่าวและว่า ทั้งนี้ โครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลสงกรานต์  เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาอาชีวศึกษา และครู-อาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศกว่า 250,000 คน ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2562   ช่วงเวลา 08.00 – 00.30 น. จำนวน 255 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34