อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สำนักพุทธฯรุกฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดทำบุญ'วันพระ'

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุกฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดทำบุญ "วันพระ" เพื่อส่งเสริมการเข้าวัดน้อมนำหลักธรรมกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.27 น.


เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำโดยนายสมเกียรติ ธงศรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รอง ผอ.พศ. นายสิบป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ พศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศาลายา แม็กโคร ศาลายา และเทศบาลตำบลบางกระทึก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” ด้วยการร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สมาทานศีลและฟังธรรม ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นแนวคิดของพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.ที่เห็นความสำคัญของการเข้าวัดทำบุญในวันพระ และเพื่อฟื้นฟูการเข้าวัดทำบุญในวันพระ ทั้งต้องการให้พศ.เป็นต้นแบบในการเข้าวัดทำบุญวันพระ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเชิญชวนทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่พศ. และภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่รอบพุทธมณฑล โดยช่วงแรกเริ่มจัดกิจกรรมนำร่อง 3 วัด เริ่มวัดแรกจัดที่วัดญาณเวศกวัน ครั้งต่อไปที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม และที่วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม.จากนั้นจะมีการขยายไปยังวัดอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดเป็นโครงการต่อเนื่อง ส่งเสริมการเข้าวัดเพื่อนำหลักธรรมกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับวันธรรมสวนะ หรือวันพระ เป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรม ซึ่งประเพณีนิยมของพุทธบริษัท ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาลจะเข้าวัดในวันนี้เพื่อทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา โดยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในแต่ละเดือนมีธรรมสวนะ 4วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 301