อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

บัณฑิตจะอยู่รอดต้องประยุกต์ความรู้

"วันชัย ศิริชนะ" ย้ำบัณฑิตจะอยู่รอดต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ ชี้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่น จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40 น.

วันนี้(6 พ.ค.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2563 ว่า นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาถือว่าอยู่ในยุคที่โลกเผชิญความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะทำให้อยู่รอดได้คือความแข็งแกร่งในตัวเอง ทั้งด้านการใช้ชีวิตและวิชาความรู้ ซึ่งอาวุธแรกที่มหาวิทยาลัยสร้างไว้ให้แก่นักศึกษาคือวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา แต่ที่ผ่านมามีคำกล่าวหนึ่งว่า มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้สอนเรื่องทักษะให้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ ให้สามารถอยู่รอดได้ด้วย นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ รู้จักความมีมนุษยสัมพันธ์ เคารพกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติและประเพณีของแต่ละสถานที่ รู้จักเคารพผู้มีอาวุโส ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจให้แก่กัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยปลูกฝังโดยสอดแทรกอยู่ในการเรียน อยู่ในทุกกิจกรรมที่ทำไปโดยไม่รู้ตัว ทำให้บัณฑิตจากแม่ฟ้าหลวงมีความไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่น ทั้งนี้บัณฑิตทุกคนเปรียบเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีบัณฑิตมฟล.ทำงานอยู่ในที่ต่างๆ กว่า 25,000 คนทั่วประเทศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14