อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

สพฐ.เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

“บุญรักษ์” ถก เขตพื้นที่ย้ำเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมประสานองค์การค้าฯ เร่งติดตามหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.

วันนี้ (7 เม.ย.) ดร.นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งในวันที่ 8 พ.ค.จะมีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) โดยสพฐ.จะเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข สำหรับการเตรียมความพร้อมโรงเรียนจะต้องมีความสะอาดและตรวจเช็คสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้าให้เกิดความเรียบร้อย อีกทั้งในปีการศึกษานี้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะต้องเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเป็นปีการศึกษาแรก ดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องครูและสื่อการเรียนการสอนด้วย รวมถึงนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการและแนวปฎิบัติแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้สพฐ.จะสอบถามไปยังองค์การค้าฯให้ติดตามการพิมพ์แบบเรียน เพื่อจัดส่งถึงโรงเรียนให้ทันเปิดภาคเรียนด้วย
             
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องโครงการอาหารกลางวันให้เกิดความเรียบร้อยด้วยตามแนวทางการจัดอาหารกลางวันของสพฐ. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา ส่วนการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนเรียนรวมสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันจะเป็นมิติใหม่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.คือ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเวรจะต้องมายืนรับนักเรียนด้วยตนเอง ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีครูเวรคอยรับนักเรียนหน้าโรงเรียน เพื่อช่วยแนะนำนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามในวันที่ 14 พ.ค.เขตพื้นที่จะต้องออกตรวจติดตามโรงเรียนเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28