อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กอปศ.แนะประเมินรอบ 4 อย่าลืมโรงเรียนไม่พร้อม

กอปศ.แนะ สมศ.ประเมินรอบ4 ดูโรงเรียนไม่พร้อมด้วย หวังให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.41 น.

วันนี้ (7 พ.ค.) รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กอปศ. ที่ประชุมได้เชิญสำนักทดสอบทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาให้ข้อมูลเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ว่า มีการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างไรแล้วบ้าง เพื่อให้การประเมินสอดรับกับเป้าหมายการประเมินเพื่อพัฒนา ตามหลักการในร่าง พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการรับฟังทั้ง 2 หน่วยงาน พบว่า มีเป้าหมายที่สอดรับกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา แต่ยังมีประเด็นปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ที่มีทั้งแข็งเกินไป อ่อนเกินไป และบางคนก็ไม่เข้าใจบริบทของสถานศึกษา ไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา อีกทั้งศึกษานิเทศก์ของ สพฐ.ก็มีจำนวนน้อย และที่มีอยู่ก็เป็นศึกษานิเทศก์ใหม่
    
รศ.ดร.ดารณี กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้ให้คำแนะนำเรื่องการประเมินคุณภาพว่า ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่การรับรอง เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา ต้องไม่เป็นภาระของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น ไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในการประเมิน แต่ละสถานศึกษาสามารถจัดทำมาตรฐานของตนเองได้โดยยึดมาตรฐานการศึกษาชาติ เวลาประเมินต้องประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษา  ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ. ควรประเมินสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมด้วย เพื่อให้เป็นการประเมินพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจากแผนของ สมศ.กำหนดว่าจะประเมินสถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อน ซึ่งถ้าทำเช่นนั้น ผลก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา เป็นต้น  

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20