อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ยันสศร.ให้ทุนหนุนงานศิลปะร่วมสมัยโปร่งใส

“วิมลลักษณ์ ชูชาติ” ยืนยัน สศร.ให้ทุนหนุนงานศิลปะร่วมสมัย ปี 62 โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกรายการ ย้ำโครงการที่ได้รับทุนยึดหลักเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.50 น.

วันนี้(10 พ.ค.) ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)   กล่าวว่า สศร.ได้เปิดโอกาสให้ศิลปิน และองค์กรเครือข่าย ที่ประสงค์จะดำเนินโครงการกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยื่นเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม  จาก สศร.  ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดนปีนี้มีผู้เสนอของบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง และ สศร.ได้กำหนดปิดรับเสนอโครงการในวันที่13 พ.ค.นี้   จากนั้นจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ ให้ความเป็นธรรมครอบคลุมต่อบุคคล กลุ่มองค์กรต่างๆที่ประสงค์จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอย่างทั่วถึง เน้นทุกกระบวนการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกรายการ  ซึ่งโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นหลัก
         
“ในช่วงแรกของปีงบประมาณ 2562คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้อนุมัติสนับสนุนโครงการที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปแล้ว เช่น โครงการเทศกาลศิลปะ Low Fat Art Fes Vol.3  โครงการนิทรรศการศิลปะเดี่ยวสังกะสี ครั้งที่ 3 งดงามในความพอเพียง“คิดถึงพ่อ” โครงการประกวดเพลงไทยแร็พร่วมสมัยตอน“จงทำให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นของทันสมัย” โครงการ100 แรงบันดาลไทย: อัตลักษณ์ไทยเพิ่มมูลค่าและโครงการเอเชียเซเว่นไลฟ์มิวสิคเซสชั่น โครงการศิลปะร่วมสมัยกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  และโครงการพัฒนาผลงานประติมากรรมสำหรับบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  เพื่อติดตั้งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น” ผอ.สศร.กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46