อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ทูต  9 ประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เข้าวัด-เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

กระทรวงวัฒนธรรมนำทูต 9 ประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-รักษาศีล-เข้าวัด-เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาและจัดวิสาขบูชาอาเซียน 13 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.15 น.


เวลา 8.00 น. วันที่ 18 พ.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดพระเชตุพนฯ และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพวีราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม  ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยทูตานุทูต  9 ประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

 โดย นายวีระ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในครั้งนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ร่วมกับทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา  9 ประเทศ คือ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาว และเมียนมา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย และกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากเด็ก เยาวชน และประชาชนจะได้ระลึกถึงความสำคัญในฐานะที่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลกแล้ว ยังได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และการจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน 13 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สตูล ตราด และระนอง การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพุทธบูชา
 
นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนภูมิภาคนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการ เอกชนและเครือข่าย จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-18พฤษภาคม โดยมีกิจกรรม ด้านศาสนพิธี ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน ด้านส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ การลด ละ เลิกอบายมุข การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี และด้านวิชาการ/องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา นิทรรศการและผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25