อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

18 มหา"ลัยยังไม่เสนอหลักสูตรครู4ปี

ผอ.สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เผย มี 18 มหาวิทยาลัยยังไม่เสนอหลักสูตรครู 4 ปี ชี้ ไม่ได้บังคับให้มหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรครู แต่เน้นต้องผลิตครูให้มีคุณภาพ จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.

วันนี้ (20 พ.ค.) นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา อว.ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 18 แห่ง ที่ยังไม่ได้นำหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี เสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบ เพื่อมาหารือและสอบถามถึงการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งเร่งให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดทำหลักสูตรการผลิตครู 4 ปีต่อไป อย่างไรก็ตามจากการสอบถามสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่พร้อมที่จะปรับหลักสูตรการผลิตครูไปเป็น 4 ปี แต่มีบางแห่งที่อาจจะปรับหลักสูตร 4 ปี เพื่อรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ไม่ทัน จึงจะไปรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

นางสาวนุชนภา กล่าวต่อไปว่า  ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ การศึกษา และครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 107 แห่ง  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญาตรี  86 แห่ง   เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 21 แห่ง  ขณะนี้มีสถาบันที่จัดการสอนระดับปริญญาตรีได้เสนอหลักสูตรผลิตครู 4 ปี  ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไปแล้ว 68 แห่ง และยังไม่ได้นำเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา  18 แห่ง  อย่างไรก็ตามหากสถาบันใดยังไม่ปรับหลักสูตรครูในปีการศึกษา 2562 ก็ไม่มีปัญหาอะไร  เพราะไม่ได้บังคับอยู่แล้วและสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตครูหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี ก็ได้   
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้นำหลักสูตรครู 4 ปี เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  สถาบันอาศรมศิลป์  วิทยาลัยแสงธรรม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)กาญจนบุรี  มรภ.กำแพงเพชร มรภ.ธนบุรี มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.ศรีสะเกษ   มรภ.เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)กรุงเทพ มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย และมทร.อีสาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    12%

บอกต่อ : 51