อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

บอร์ดกพฐ.แก้ปัญหาโรงเรียนขยายโอกาส

ประธานบอร์ด กพฐ.เผย เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนขยายโอกาส หลังพล ทยอยเลิกโรงเรียนมีเด็กน้อยห่วงไร้เพื่อนร่วมรุ่น อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

วันนี้ (21 พ.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กพฐ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ไปรวบรวมระเบียบ กฎหมายทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนใดควรควบรวมก็จะติดคำสั่ง หรือ ประกาศเก่า เพื่อนำระเบียบและกฎหมายนั้น ๆ มาปรับแก้ในคราวเดียวกัน และการยุบเลิกหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้แจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ว่า ภายในจังหวัดนั้น ๆ มีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่จำนวนเท่าไหร่ มีการยุบเลิก หรือ ควบรวมไปแล้วอย่างไร เพื่อให้ ศธจ.ไปกระตุ้นโรงเรียนในจังหวัดของตนเอง โดยขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่อยู่ในเป้าหมายควบรวมประมาณ 15,000 โรง
    
ประธาน กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เปิดให้นักเรียนชั้น ป. 6 เรียนต่อ ชั้น ม.ต้น ในโรงเรียนเดิม แต่ปรากฏว่าขณะนี้โรงเรียนขนาดเล็ก 7,000-8,000 โรงที่เปิดสอนขยายโอกาสฯ บางโรงมีไม่มีนักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.3 โดยมีเรียนแค่ชั้น ม.1 จำนวน 4 คน แสดงให้เห็นว่า 2 ปีที่ผ่านมาไม่มีเด็กเรียน ดังนั้น ที่ประชุมเห็นว่าหากโรงเรียนใดที่มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียง เด็กไม่มีปัญหาการเดินทางก็ให้หยุดรับเด็กชั้น ม.1 โดยประกาศล่วงหน้า 1 ปี เพราะการขยายโอกาสฯ ที่ทำอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้เด็กเสียโอกาสในด้านคุณภาพ เด็กไม่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะเด็กน้อยมากบาง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

บอกต่อ : 34