อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

'บุญรักษ์' ลั่นสร้างสุขเด็กอาชีวะเลิกตีกัน

ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการกอศ. ลั่น ขอสร้างสุขให้เด็กอาชีวะในการเรียนวิชาชีพ เชื่อ ยุติปัญหาความรุนแรงเลิกตีกันแน่นอน พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

วันนี้ (22 พ.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาตนมีโจทย์ในการดำเนินงานด้วยการวางรากฐาน ที่จะทำให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษาอย่างมีความสุข ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการเรียนสายอาชีพไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่ชั้น ม.ต้น เท่าที่ควร ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะสร้างความเชื่อมโยงการเรียนการสอนวิชาชีพกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะระดับ ม.ต้น ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เด็กรักในวิชาชีพของตัวเอง ทำให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบหรือไม่ชอบการเรียนในสาขาวิชาใด เพื่อที่เราจะต้องปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการเรียนวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างเจตนคติที่ดีให้แก่ผู้เรียนอาชีวะ คือ ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนสายอาชีพ

“เราต้องสร้างให้เด็กมีความสุขในการเรียนอาชีวศึกษา เมื่อเรียนวิชาชีพแล้วเด็กมีความสุข ผมเชื่อว่าปัญหาความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา จะหมดไปอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา ทะเลาะวิวาทมีความเข้มข้นมาก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมช่วยกันแก้ไขปัญหา จนล่าสุดพบสถิติการตีกันของนักศึกษา ลดน้อยลงมาก อย่างไรก็ตามในการป้องกันปัญหานั้น สอศ.มีมาตรการในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเราจะยึดปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด” ดร.บุญรักษ์ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26