อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

พระ-ภิกษุณีเวียดนาม แห่สมัครสอบเข้า IBSC มจร.

“พระมหาหรรษา” เผย พระและภิกษุณีจากประเทศเวียดนามกว่า 200 รูป  แห่สมัครสอบเข้าหลักสูตรพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร.แน่น พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.58 น.

วันนี้ (22 พ.ค.) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (International Buddhist Studies College) หรือIBSC  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรม Road Show เปิดสนามสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัน ฮัว ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. พบว่ามีพระภิกษุ และภิกษุณีทั่วประเทศจากพื้นที่ต่างๆ ของเวียดนาม กว่า 200 รูป สนใจสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรนานาชาติ โดยมีพระธรรมาจารย์ติช มินห์ ทอง อธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาคัน ฮัว ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการจัดสอบครั้งนี้ ประเทศเวียดนามถือเป็นตลาดทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งคึกคักที่สุดในประเทศอาเซียนที่สนใจเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ตัวแปรสำคัญเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยที่มีต่อเวียดนาม คณะสงฆ์ไทยนำโดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และอดีตอธิการบดีมจร. ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดวิสาขบูชาโลกที่เวียดนามตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้คณะสงฆ์และชาวพุทธเวียดนามเห็นศักยภาพด้านการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของมจร. .
         
พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการ Road Showนี้ เป็นการจัดสอบเพื่อรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. โดยจะจัดขึ้นทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน อเมริกา และยุโรป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 38