อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

แนะมจร.พัฒนาระบบ "มู้ค" เรียนฟรีออนไลน์

"พระพรหมบัณฑิต" เผย มจร.ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ แนะ พัฒนาระบบ "มู้ค" เรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.26 น.

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2562 โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาท มจร. ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ว่า ตั้งแต่สมัยอดีตเราจะเห็นได้ว่า มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมากมาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การพัฒนาจากรถม้า มาเป็นรถยนต์ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน รวมไปถึงพระไตรปิฎก ที่จากเดิมจะอาศัยความจำของพระสงฆ์ ก็มีการพัฒนามาเป็นการบันทึกลงบนใบลาน จนมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือ กระทั่งปัจจุบันมีพระไตรปิฎกในรูปแบบออนไลน์แล้ว และเทคโนโลยีในยุคต่อไปที่จะเกิดขึ้นแน่นอน คือ AI หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ และInternet of Thing หรือ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นมจร. จะช้าไม่ได้แล้ว ซึ่งสิ่งที่ตนมองว่ามจร.ยังขาดอยู่คือ ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดระบบการเรียนฟรีแบบออนไลน์จนจบระดับปริญญาตรีได้แล้วที่สหรัฐอเมริกา ระบบดังกล่าวเรียกว่า MOOC (มู้ค) หรือ Massive Open Online Courses และในขณะนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเริ่มทำแล้ว ดังนั้นเป็นสิ่งที่มจร.จำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้น การพัฒนามจร.4.0 ไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพราะปัจุบันเทคโนโลยีถูกลงมากแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพิธีประสาทปริญญา มจร. ประจำปี 2562 นี้จะมีขึ้นในวันที่ 25-26 พ.ค. ที่มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) จะเสด็จในการประทานปริญญาบัตร โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรเป็นบรรพชิต 2,123 รูป เป็นคฤหัสถ์ 1,753 คน ในจำนวนนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเรียนจบปริญญาเอก ประกอบด้วย หม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา ชายาพล.อ.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล, นายเขมชาติ ปริญญานุสรณ์  หรือ “คฑา ชินบัญชร” หมอดูชื่อดัง, น.ส.สุทธนรี กระจ่างคันถมาตร์ หรือ “นรีกระจ่าง คันธมาส” ซึ่งจะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันที่ 26 พ.ค.นี้    
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31