อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ตีเกราะเคาะไม้....กยศ.ลดดอกเบี้ย-ลดเงินต้น

กยศ.ออกนโยบายลดดอกเบี้ย-ลดเงินต้นให้เด็กเรียน10อุตสาหกรรม และสาขาขาดแคลน เรื่องนี้คนอุดมศึกษาคิดเห็นอย่างไร อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.26 น.

จากที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สนองนโยบายรัฐบาลคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ0.5ต่อปีสำหรับผู้ที่เรียนในส่ขาวิชา10อุตสาหกรรมเป้าหมายและวิชาชีพสาขาขาดแคลนและเมื่อเรียนจบจะได้รับการพิจารณาปรับลดเงินต้น30– 50%.นั้น..เรื่องนี้คนอุดมศึกษาคิดเห็นอย่างไร


เริ่มกันที่ปณิธาน ปานสกุล “สไปร์ท”นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มสบ.) บอกว่า เห็นด้วยที่ กยศ.ลดดอกเบี้ยและลดเงินต้นให้แก่ผู้กู้ยืมเรียนเพราะเป็นการส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนแต่ไม่มีเงินทุนได้เรียนมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจมาเรียนทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วยซึ่งจะมีผลต่อประเทศในอนาคตที่จะมีกำลังคนด้านอุตสาหกรรมที่จะไปพัฒนาประเทศและสไปร์ทอยากให้มีการขยายนโยบายดังกล่าวไปให้แก่เด็กที่เรียนในสายอื่นด้วยเพื่อความเท่าเทียมกัน"อาย"ขนิษฐา มาลาล้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)วิทยาเขตระยอง บอกว่า เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้กยศ.ลดดอกเบี้ยและลดเงินต้นให้แก่ผู้กู้ยืมเรียนอายว่าก็ควรที่จะให้ทุกสายเพื่อความเท่าเทียมกันเพราะทุกอาชีพมีความสำคัญไม่แพ้กันอีกทั้งน่าจะให้เด็กที่เรียนสถาบันอุดมศึกษาก่อนเพราะจบออกมาสามารถไปพัฒนาประเทศได้เลยการลดดอกเบี้ยและลดเงินต้นให้แก่ผู้กู้ยืมเรียนในสายเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้คนอยากมาเรียนสายนี้มากขึ้นจบออกมามีงานทำและช่วยให้คนที่มีเงินทุนน้อยตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะเรียนต่อเพราะเสียเงินกู้ยืมเรียนไม่แพงและมีงานรออยู่แล้ว


กฤติน ทะรินทร์ “ออดี้" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ล(มทร.)ธัญบุรี บอกว่า เด็กที่จบทางด้านเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมจะมีงานรออยู่แล้วอย่างที่มทร.ธัญบุรีเด็กที่มาเรียนส่วนใหญ่จะได้ฝึกปฎิบัติทำให้สามารถทำงานได้จริงจึงทำให้มีสถานประกอบการมารอให้ไปทำงานด้วยเช่นกันเมื่อกยศ.ลดดอกเบี้ยและลดเงินต้นให้แก่ผู้กู้ยืมเรียนกู้ยืนในสายเทคโนฯหรือ10อุตสาหกรรมเป้าหมายน่าจะทำให้เด็กสนใจมาเรียนสายนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่อยากเรียนแต่ไม่มีเงินทุนอย่างไรก็ตามอยากให้กยศ.ลดดอกเบี้ยและลดเงินต้นให้แก่เด็กที่กู้ยืมเรียนทุกสายเพื่อความเท่าเทียมกัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18