อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

สวธ.รุกปั้นศิลปินรุ่นใหม่หลากสาขา

สวธ.เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้ว 4 แห่ง หวังปั้นศิลปินรุ่นใหม่ ต่อยอดให้เด็กเรียนทางลัด -รู้เทคนิคจากศิลปินแห่งชาติ อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 06.17 น.

วันนี้ (4 มิ.ย.) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวถึงโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ว่า สวธ.มีเป้าหมายที่จะเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เป็นผลงานของศิลปินผ่านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติ และนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยเปิดปีละ 2 แห่ง เริ่มมาตั้งแต่ปี 2561 จนขณะนี้เปิดบ้านนายอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี 2542 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ของโครงการ

อธิบดี สวธ.กล่าวต่อไปว่า การเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ถือเป็นต่อยอดให้คนในท้องถิ่น คนที่สนใจศิลปะเข้ามาเรียนรู้การทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ หรือ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ทำให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากศิลปินแห่งชาติ ถือว่าเป็นการเรียนลัด แทนที่จะต้องไปหัดและหาประสบการณ์เอง ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว และจะเป็นการสร้างศิลปินรุ่นใหม่ๆได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการครุศิลปะที่นำครูศิลปะมารับการถ่ายทอดจากศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้กลับไปสอนเด็กๆต่อ รวมถึงมีโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ละสาขาและสร้างศิลปินรุ่นใหม่อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ สวธ.มีนโยบายสนับสนุนงานวัฒนธรรมต่างๆ อยู่แล้ว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค ซึ่งรวมถึงท้องถิ่นด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54