อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เตรียมฟ้องอาญาบิ๊กศธ.สรรหาเลขาฯสกสค.

"อรรถพล" เร่งรวมหลักฐานยื่นฟ้องอาญาฯ บิ๊ก ศธ.กรณีสรรหาเลขาธิการ สกสค. มีผู้ที่อยู่ในข่ายถูกฟ้องไม่ต่ำกว่า 3 คน เผยมีพยานชิ้นเอกไฟล์เสียงใช้อำนาจสั่งการให้ใคร สนับสนุนใคร พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.44 น.

วันนี้ (13 มิ.ย.) ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนกรณีที่ตนยื่นฟ้องคณะกรรมการ สกสค.กรณีสรรหาเลขาธิการ สกสค. โดยเป็นการนัดไต่สวนคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งตนได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมด้วย โดยขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาสรรหาฯตั้งแต่ชั้นการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5 วันที่ 28 พ.ค.2562 เพิกถอนรายชื่อผู้ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ 2 รายออก และเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้ง นายณรงค์  แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขาธิการ สกสค. ตามคำสั่งคณะกรรมการ สกสค. โดยศาลได้นัดไต่สวนอีกครั้งในวันที่  4 ก.ค.นี้ และจะพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งคดีนี้จะเร็ว เนื่องจากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นคดีซึ่งสังคมให้ความสนใจ และผู้เกี่ยวข้องหลายรายใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว
 
“ ประเด็นที่ผมยื่นฟ้องครั้งแรกกับที่ยื่นฟ้องเพิ่มเติม มี 10 ประเด็น อาทิ สำนักงานปลัด ศธ.ทำเกินหน้าที่เอาบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสกสค. ในการนัดประชุมไปทำเอง , มีผู้สมัคร 2 ใน 4 รายได้ยื่นสมัครผิดเงื่อนไข ,ในการประชุมบอร์ด สกสค.วันที่ 28 พ.ค.2562 ปลัด ศธ.ได้เซ็นชื่อเข้าประชุมในตำแหน่ง รมว.ศธ. แล้วให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. เข้าประชุมในฐานะปลัด ศธ. ซึ่งนายประเสริฐไม่มีสิทธิเข้าประชุม เพราะไม่ได้เป็นกรรมการและปลัด ศธ.ก็อยู่ในที่ประชุมด้วย, มีการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ปล่อยให้ผู้ที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เกิดความเป็นกลางเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมการบางคน เป็นคู่กรณีกับผม เพราะผมเคยเป็นประธานกรรมการสืบข้อเท็จจริงและเสนอให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ”ดร.อรรถพล กล่าว
 
ดร.อรรถพล กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ตนกำลังรวบรวมเอกสาร เพื่อยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้ที่อยู่ในข่ายถูกฟ้องไม่ต่ำกว่า 3 ราย แต่ขอปกปิดชื่อไว้ก่อน ซึ่งตนมีไฟล์เสียงการใช้อำนาจสั่งการให้ใคร สนับสนุนใคร เป็นพยานชิ้นเอก โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการ สกสค. มีอยู่ 2-3 ไฟล์ แต่จะนำไปเปิดในศาลเมื่อถึงเวลาที่จำเป็น รับรองดิ้นไม่หลุด  และมั่นใจว่าจะเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในวันข้างหน้าได้ด้วย ถ้าการประชุมบอร์ดบริหารปฏิบัติแบบนี้ ให้ใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นกรรการมาประชุมและใช้เสียงแทนได้ ต่อไปการประชุมของทุกองค์คณะ ในทุกหน่วยงานก็จะมั่วไปหมด โดยการฟ้องศาลอาญาจะไม่รอให้ศาลปกครองกลางตัดสินก่อน เพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ทำมาไม่ถูกต้อง แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล.
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 77