อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เล็งแจกใบแดงมหา'ลัยไม่ได้มาตรฐาน

กกอ.-กมอ.เผยผลประเมินภายในปี60 มีหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานเพียบ เตรียมเชิญผู้บริหารมาคุย เล็งแจกใบเหลืองก่อน หากไม่แก้ปัญหาแจกใบแดงและเผยแพร่สาธารณะ พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 16.28 น.

วันนี้(13มิ.ย.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. และกมอ. ได้มีการรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน หรือ IQAของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งพบว่ามีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนบางแห่งที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด  โดยมีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โทและเอก อีกทั้งยังมีบางหลักสูตรมีผลการประเมินที่ไม่ได้มาตรฐานติดต่อกันตั้ง 1ปี 2 ปี และ 3ปีอีก  เช่น ผลการประเมิน 1 ปี หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ไม่ได้มาตรฐาน มี100 กว่าหลักสูตร  เป็นต้น ซึ่งทำให้กกอ.และกมอ.เป็นห่วงเด็ก และเยาวชน ที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ไม่มีมาตรฐาน

“ที่ผ่านมามีการเตือนไปแล้วว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ กกอ.และกมอ. เป็นห่วงมาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งถึงขั้นหลังพิงฝา หรือขึ้นบัญชีดำ อาจจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าศึกษาต่อ  แต่กกอ. และกมอ.เห็นว่าก่อนที่จะตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลอะไรออกไปต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อน  เพราะไม่อยากให้เด็กสับสน  ที่สำคัญไม่อยากให้เป็นเหมือนสุภาษิตที่ว่าปลาตัวเดียวอย่าให้เหม็นหมดทั้งข้อง” ศ.ดร.ประสาท กล่าว

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า  กกอ.และ กมอ. จึงมติมอบให้รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะเลขานุการ กกอ.และกมอ. ไปเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือฝ่ายวิชาการมาคุยกันก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคตรงไหน  และจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรหรือไม่  หากจะยุบเลิกหลักสูตรต้องดูแลนักศึกษาที่ค้างท่ออยู่ไม่ให้เสียประโยชน์  และมอบให้รศ.สุธรรม  อยู่ในธรรม  ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายไปดูว่าในแง่กฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้อย่างไรหรือไม่  เช่น ให้แจกใบเหลืองมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไปก่อน ถ้าไม่ทำอะไรเลยแจกใบแดง หรือสุดท้ายอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชน  หรือนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ อว. อย่างไรก็ตามให้ปลัดอว. และฝ่ายกฏหมายมาสรุปข้อมูลในการประชุม กกอ.และกมอ.ครั้งต่อไปในวันที่ 10 ก.ค.นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 90