อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

กกอ.เสนอแก้ปัญหาธรรมภิบาล-ม.44

กกอ.ชง รมว.อว.ใหม่ แก้ปัญหาธรรมภิบาล จัดอบรมเข้มผู้จะมาทำหน้าที่กรรมการสภาฯ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรคงานที่เกี่ยวข้อง ม.44 จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.16 น.

วันนี้ (17มิ.ย.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ไปหารือกับดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รมว.อว. เกี่ยวกับการสรรหา กกอ.ชุดใหม่ ซึ่งดร.สมคิด ขอให้รอ รมว.อว.คนใหม่ ส่วน กกอ.ชุดปัจจุบันในบทเฉพาะกาลของกฎหมายอุดมศึกษากำหนดให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีกกอ.ชุดใหม่ โดยจะต้องดำเนินการสรรหาให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาจะมีปัญหาเกี่ยวกับการร้องเรียนกันตลอด โดยมีทั้งสภาสถาบันฯร้องอธิการบดี หรืออธิการบดีร้องนายกสภาสถาบันฯ ซึ่งเหตุผลสำคัญ คือ ขาดหลักธรรมาภิบาล กกอ.จึงเห็นว่าน่าจะต้องมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสภาฯ เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ และ ธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยด้วย

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ รศ.นพ.สรนิต แจ้งให้ทราบว่า ได้ไปพบดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ม.44  ซึ่งดร.วิษณุให้แนวทางว่าให้รอรัฐมนตรีคนใหม่ โดยเรื่องอุดมศึกษาที่ผูกพันกับ ม.44 มีหลายเรื่อง และถือว่าคำสั่งม.44ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เช่น การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งนายกหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  การแต่งตั้งคนที่จะมาเป็นอธิการบดีต้องอายุไม่เกิน60ปี และสถาบันอุดมศึกษาโดนคำสั่ง ม.44 และอยู่ระหว่างแก้ปัญหาธรรมาภิบาล เป็นต้น

"ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษา 1แห่งที่โดน ม.44และได้รับคืนอำนาจบริหารไปแล้ว ซึ่งน่าจะถือว่าพ้นคำสั่งม. 44 แต่ในทางปฏิบัติก็ยังพ้นไม่จริง เพราะตามศักดิ์ของกฏหมายแล้ว ม.44ก็เป็นกฏหมายน่าจะต้องมีการออกกฎหมายมารองรับว่าพ้นคำสั่ง ม.44 ด้วยเช่นกัน ดังนั้น กกอ.จะต้องสรุปปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ม.44 รวมถึงหาทางลงให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่โดนคำสั่ง ม.44 จากนั้นจะได้เสนอต่อ รมว.อว.คนใหม่ เพื่อพิจารณาต่อไป"ศ.ดรประสาท กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55