อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

'บุญรักษ์'อบรมผู้บริหารใหม่อาชีวะ

สอศ. ติว ผอ.ใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16.52 น.

วันนี้ (17 มิ.ย.) ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  กล่าวในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชีตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 80 คน ณ สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ว่า ผู้บริหารใหม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน และพร้อมรับสถานการณ์ และมีการบริหารเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องงาน และครอบครัว ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ผู้บริหารต้องมีกระบวนการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เข้าถึงกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เปรียบได้ว่าอยู่ในการบริหารงานที่เป็นระบบ Comfort Zone ที่มีชีวิตที่มีความสะดวกสบาย เคยทำอะไรแบบเดิม ๆ ก็ดำเนินการไปก่อน มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยดูแลงาน ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะอยู่กับสิ่งเดิมติดอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยก็จะไม่มีการพัฒนา ดังนั้นต้องพร้อมที่จะก้าวออกไป เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ  ปัจจุบันโจทย์การทำงานของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โจทย์ของการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม โดยยึดเป้าหมายการทำงานเป็นหลัก โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย

"ฝากผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ในเรื่องของการสื่อสาร ว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีเรื่องดี ๆ อยู่มาก สถานศึกษาต้องสื่อสารออกมาให้ประชาชนได้ทราบ เพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบาย อย่าปิดทองหลังพระ ต้องเอาเรื่องราวดี ๆ ของอาชีวะออกมาปิดทองให้ทั่วประเทศ เพราะอาชีวะคือผู้อยู่เบื้องหลังปัจจัย 4 ขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ จึงต้องเร่งพัฒนาให้เกิดคุณภาพทั้งคน และงาน เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ"ดร.บุญรักษ์กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น