อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

'บุญรักษ์'อบรมผู้บริหารใหม่อาชีวะ

สอศ. ติว ผอ.ใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 16.52 น.

วันนี้ (17 มิ.ย.) ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  กล่าวในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชีตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 80 คน ณ สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ว่า ผู้บริหารใหม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน และพร้อมรับสถานการณ์ และมีการบริหารเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องงาน และครอบครัว ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา พร้อมทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ผู้บริหารต้องมีกระบวนการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เข้าถึงกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เปรียบได้ว่าอยู่ในการบริหารงานที่เป็นระบบ Comfort Zone ที่มีชีวิตที่มีความสะดวกสบาย เคยทำอะไรแบบเดิม ๆ ก็ดำเนินการไปก่อน มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยดูแลงาน ถ้าผู้บริหารเลือกที่จะอยู่กับสิ่งเดิมติดอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยก็จะไม่มีการพัฒนา ดังนั้นต้องพร้อมที่จะก้าวออกไป เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ  ปัจจุบันโจทย์การทำงานของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โจทย์ของการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม โดยยึดเป้าหมายการทำงานเป็นหลัก โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย

"ฝากผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ในเรื่องของการสื่อสาร ว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีเรื่องดี ๆ อยู่มาก สถานศึกษาต้องสื่อสารออกมาให้ประชาชนได้ทราบ เพราะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบาย อย่าปิดทองหลังพระ ต้องเอาเรื่องราวดี ๆ ของอาชีวะออกมาปิดทองให้ทั่วประเทศ เพราะอาชีวะคือผู้อยู่เบื้องหลังปัจจัย 4 ขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ จึงต้องเร่งพัฒนาให้เกิดคุณภาพทั้งคน และงาน เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ"ดร.บุญรักษ์กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น