อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

กมอ.รอกฤษฎีกาตีความก่อนคัดหน่วยประเมินมหา"ลัย

“ประสาท”เผย กมอ.ยังไม่คัดเลือกหน่วยงานประเมินมหา’ลัย ต้องรอกฤษฎีกาตีความก่อน เพราะยังไม่ชัดเจนว่าสมศ.จะประเมินสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่ จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 17.42 น.

วันนี้(17 มิ.ย.)ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) และคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  เปิดเผยว่า จากที่มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งได้ส่งเรื่องให้สมศ.ไปประเมิน รอบ 4 ขณะที่ในพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 64 กำหนดว่าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรือ อาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ หน่วยงานในต่างประเทศที่ กมอ.ประกาศกำหนดก็ได้   ซึ่งทาง สมศ.คิดว่าน่าจะมีรายชื่อในกมอ. ซึ่งหมายความว่าสมศ.ประเมินได้  แต่ตนในฐานะที่เป็นกรรมการบริหาร สมศ. แจ้งว่าสมศ.จะไปตีความแบบนั้นไม่ได้ เพราะในพ.ร.บ.การอุดมศึกษา ยังได้กำหนดว่าหน่วยงานที่จะประเมินสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นหน่วยงาน ที่ กมอ.ประกาศรายชื่อให้ประเมินได้ และที่สำคัญสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเลือกให้ไปประเมินด้วย ขณะที่ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 49 ระบุให้สมศ. มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา  แต่ไม่ให้ประเมินสถาบันอุดมศึกษา

“ขณะนี้มีกฎหมายใหม่และเก่ายังเขย่งกันทำให้มีปัญหา และอุปสรรคในการปฎิบัติงานคือพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ไม่ให้สมศ.ประเมินสถาบันอุดมศึกษา แต่ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 มาตราที่ 49 กำหนดให้มีการประเมินภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อยทุก 5 ปี  ส่วนพ.ร.บ.การอุดมศึกษากำหนดว่าถ้า กมอ. ประกาศชื่อให้สมศ. ประเมินได้และสถาบันอุดมศึกษาเลือกที่จะให้สมศ.เข้าไปประเมิน สมศ.ถึงจะสามารถประเมินได้  ผมเห็นว่าจะต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความความว่า สมศ.จะประเมินสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่ ถ้าได้คำตอบแล้ว กมอ.ก็จะได้ทำหน้าในการในการคัดเลือกและประกาศรายชื่อหน่วยงานที่จะมาประเมินสถาบันอุดมศึกษาต่อไป” ศ.ดร.ประสาท กล่าว   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49