อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

ผอ.รร.สามเสนแจงพานไหว้ครูยึดประเพณีไทย

สพฐ.ย้ำ กิจกรรมไหว้ครูคือพิธีศักดิ์สิทธิ์ ศิษย์แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ด้าน ผอ.รร.สามเสน แจง ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำนักเรียนให้จัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี เพราะโรงเรียนเห็นว่ากิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่สำคัญ อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.27 น.

จากกรณีที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำ ปรึกษานักเรียนให้จัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ล้อเลียน เสียดสีหน่วยงานหรือสถาบันอื่น โดยให้เน้นกิจกรรมไหว้ครูที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู โดยโรงเรียนมีกำหนดที่จะจัดงานไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.นี้ จนเป็นที่วิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ทางความคิดของเด็กนักเรียนหรือไม่นั้น 
         
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องการจัดกิจกรรมไหว้ครูนั้น ตนได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกแห่งได้ถือปฎิบัติว่า การไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงออกถึงความกตัญญูที่ศิษย์มีต่อครูบาอาจารณ์ ทั้งยังเป็นการเชิดชูพระคุณของครูดังนั้นกิจกรรมที่ทำออกมาก็ต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเอื้อต่อการปลูกฝังให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ การที่ครู อาจารย์ได้ช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประเพณีอันดีงามให้กับนักเรียนถือเป็นเรื่องที่ดี คงไม่ใช่เป็นการไปจำกัดสิทธิ์ ทุกอย่างที่ทำควรพิจารณาให้ความเหมาะสม
          
ด้านนายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า การออกหนังสือขอความร่วมมือของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำ ปรึกษาลูกๆ นักเรียนให้จัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี เพราะทางโรงเรียนเห็นว่ากิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่นักเรียนจะได้แสดงออกถึงความเคารพที่มีต่อครู ดังนั้นจึงอยากให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฎิบัติที่ยึดถือกันมา ที่สำคัญขอยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้คิดที่จะไปจำกัดสิทธิ์ของเด็กอย่างแน่นอน เพราะในกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นนักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ 
          
"หลังจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนออกหนังสือดังกล่าวไปแน่นอนก็มีทั้งผู้ที่เห็นว่าดี และมีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่บทบาทของทางโรงเรียนแค่ต้องการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม ตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่เคยถือปฎิบัติกันมา ความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว การแสดงออกทางการเมืองของเด็กไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เราก็ต้องแนะนำในสิ่งที่ดีที่งามที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง" ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวและว่า ส่วนที่โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมไหวครูในวันที่ 20 มิ.ย. ซึ่งช้ากว่าหลายๆโรงเรียนนั้น เนื่องจากปฎิทินกิจกรรมของทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่อนข้างแน่น ปฎิทินกิจกรรมลงตัวได้ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จึงช้ากว่าโรงเรียนอื่น อย่างไรก็ตามไม่ได้มีระเบียบใดกำหนดว่าจะต้องจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันใด ขอเพียงแค่จัดในวันพฤหัสบดีเท่านั้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38