อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

มหา'ลัยตื่นตัวเข้าร่วมบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มหา’ลัยตื่นตัวเข้าร่วมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี62 จี้เร่งดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อนปิดงบฯ ย้ำเน้นคุณภาพ อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15.47 น.

วันนี้ (18 มิ.ย.)  รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายThailand 4.0 และการปฎิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี2561-2565) เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ได้เสนอหลักสูตรที่จะเข้าร่วมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯประจำปีการศึกษา 2562 เข้ามาจำนวน 57 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ  จำนวน 24 แห่ง   มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 12 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 8 แห่ง  และมหาวิทยาลัยเอกชน  13 แห่ง จำนวนบัณฑิตที่จะรับ จำนวน 50,614  คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาบัตร 180  หลักสูตร จำนวน 26,151  และระดับประกาศนียบัตร 367 หลักสูตร 24,463 คน  จากข้อมูลเบื้องต้นถือว่าสถาบันอุดมศึกษาตื่นตัวมากในการเข้าร่วมโครงการอย่างมาก จากปีการศึกษา 2561 มีเพียงสถาบันอุดมศึกษาเพียง 23 แห่งเท่านั้น

รศ.ดร.บัณฑิต กล่าวต่อไปว่า  จากนี้คณะทำงานจะต้องมาพิจารณาว่าหลักสูตรไหนบ้างที่สามารถจัดการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือหลักสูตรไหนต้องไปปรับเพิ่ม ซึ่งบอกไม่ได้ว่าหลักสูตรทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ เพราะจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ  อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆนี้ตนยังได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ มาชี้แจงและขอความร่วมมือในการเร่งดำเนินการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของปีงบประมาณ2561ซึ่งเป็นงบกลาง  ในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตร  เนื่องจากเหลือเพียง 3  เดือน ก็จะหมดปีงบประมาณแล้ว และได้ย้ำว่าการดำเนินการในการจัดหลักสูตรจะต้องมีคุณภาพ
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 51