อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

CHES ชงรมว.อว.แก้ปัญหาเพิ่มเงิน1.7พนักงานมหา'ลัย

พนักงานมรภ.อุดรธานีร้อง CHES ช่วยแก้ปมเพิ่มเงิน1.7พนักงานมหา’ลัย หลังมหา’ลัยไม่สนใจ ส่วน CHES วอนรมว.อว.คนใหม่แก้ไขด่วน และขอเพิ่มทั้งระบบ พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.02 น.

วันนี้ ( 19 มิ.ย.) รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง CHES ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุดรธานี ระบุว่าคณะผู้บริหาร มรภ.อุดรธานีฝ่าฝืนและปฎิบัติหน้าที่อันมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2542 ที่มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่กำหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้าง โดยอัตราดังกล่าวให้รวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลด้วยดังนี้ 1. อัตราค่าจ้างบุคลากรสาย ก(วิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ให้จ้างเพิ่มจากอัตราข้าราชการแรกบรรจุอีกร้อยละ 70 (1.7 เท่า) 2.อัตราค่าจ้างบุคลากร สาย ข (สนับสนุน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฎิบัติการให้จ้างเพิ่มจากอัตราข้าราชการแรกบรรจุอีกร้อยละ 50 (1.5เท่า)

รศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในหนังสือดังกล่าวยังระบุว่า และเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2556 ครม.มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 54,801 คน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,792,432,440 บาท และเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2557 มีหนังสือข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วย  แต่ทางมรภ.อุดรธานีไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามมติ ครม.และข้อสั่งการของคสช.เป็นเหตุให้พนักงานมรภ.อุดรธานีจำนวน 312 คนได้รับความเดือนร้อน อย่างไรก็ตามทาง CHESเห็นว่าเรื่องในลักษณะนี้มีอีกมากให้มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางกลุ่มราชภัฎ ดังนั้น CHES ขอเสนอ รมว.อว.คนใหม่ ช่วยเร่งแก้ปัญหาการเพิ่มเงินเดือน1.7ให้แก่พนักงานมหาลัยทั่วประเทศด้วย เพราะทุกคนทำหน้าที่ไม่ได้แตกต่างจากข้าราชการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55