อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

กระฉูดพานไหว้ครูรร.สามเสน 'กะลาครอบ-ถุงมือธานอส'

เกือบร้อยเปอร์เซ็นไร้ "พานไหว้ครูเสียดสี-ล้อการเมือง" ในงานไหว้ครูโรงเรียนสามเสน แต่ฮือฮา "พานคนอยู่ในกะลาครอบ" ผอ.เผยนักเรียน ม.3 เจ้าของไอเดียชี้แจงมองได้หลายความหมาย ยันไม่ปิดกั้นให้อิสระทางความคิดเต็มที่ พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.16 น.


วันนี้ (20 มิ.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น โดยพานของนักเรียนส่วนใหญ่ที่จัดทำขึ้นเป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรม แต่ก็ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่จัดทำพานแบบความคิดสร้างสรรค์ เช่น พานไหว้ครูมือธานอส ตามภาพยนต์ Avenger พานไหว้ครูไอศรีมบิงซู และพานไหว้ครูคนอยู่ในกะลา เป็นต้น โดย ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเท่าที่เห็นนักเรียนจัดทำพานไหว้ครูก็มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และตามประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเราไม่ได้จำกัดความคิดของเด็กแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้การจัดทำพานไหว้ครูเป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพราะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ ผอ.รร.สามเสน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนเรายังได้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูด้วย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พานไหว้ครูแบบความคิดสร้างสรรค์ และพานไหว้ครูแบบสวยงามตามแบบวัฒนธรมประเพณีโบราณ ดังนั้นถือว่าเราให้อิสระความคิดของเด็กอย่างเต็มที่ ส่วนประเด็นที่เพจนักเรียนสามเสนโพสต์ภาพ ‘พานไหว้ครูคนอยู่ในกะลาครอบ’ นั้น ตนได้เห็นภาพดังกล่าวแล้ว และเป็นการจัดทำพานไหว้ครูของเด็กนักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งก็ไม่เป็นไรเป็นการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ แต่นักเรียนได้มีการชี้แจงมาแล้วว่า ในพานอาจมองได้หลายความหมายและเด็กต้องการสื่อความหมายของการทำพานดังกล่าวว่า กะลา คือ การปิดกั้นความรู้ แต่คุณครูคือผู้มาเปิดโลกความรู้ให้แก่พวกเรา ส่วนไดโนเสาร์ก็คือความรู้เก่าๆ ที่จะหายไปเมื่อกะลาถูกเปิด 

"ผอ.ภูมิใจที่เด็กๆ ทุกคนจัดทำพานมาไหว้ครูร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งความหมายของพานไหว้ครู จะประกอบด้วย ดอกเข็ม หมายถึงความฉลาดหลักแหลม ข้าวตอก คือ ความมีระเบียบวินัย ส่วนหญ้าแพรก คือ ความอดทน และดอกมะเขือ หมายถึงความเคารพถ่อมตน ดังนั้นพานไหว้ครูจึงมีความหมายในตัวเอง ทั้งนี้การจัดประกวดพานไหว้ครูถือเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เด็กแสดงออกทางด้านความคิด มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กเอง" ดร.สหชัย กล่าว

ด้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายหนึ่ง กล่าวว่า ตนได้เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ซึ่งพานที่พวกตนออกแบบ คือ พานไหว้ครูรูปหมี เนื่องจากเรียนวิชาชีววิทยา ซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนรู้ร่างกายชีววิทยาของสัตว์ต่างๆ ส่วนที่โรงเรียนออกประกาศขอความร่วมมือให้นักเรียนจัดทำพานไหว้ครูตามประเพณีวัฒนธรรมนั้น ตนคิดว่าโรงเรียนไม่อยากให้พิธีไหว้ครูต้องเป็นประเด็นทางสังคม แต่สุดท้ายแล้วโรงเรียนก็ให้อิสระเด็กในการจัดทำพานไหว้ครูตามความคิดสร้างสรรค์

นางสุทธิศรี สมิตเวช ครูผู้สอนวิชาแนะแนวนักเรียน ม.6 กล่าวว่า กิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงออกถึงความผูกพันเคารพครูบาอาจารย์ ซึ่งการจัดทำพานไหว้ครูแต่ละแบบที่เด็กประดิษฐ์ออกมาเรามองที่เจตนา และกาลเทศะ เคารพสิทธิของกันและกัน เพื่อที่จะทำให้กิจกรรมไหว้ครูมีความศักดิ์สิทธิ์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 100