อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

พศ.จับมือ สปสช.ทำฐานข้อมูลสุขภาพพระทั่วประเทศ

สำนักพุทธฯ จับมือ สปสช.จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพพระทั่วประเทศ หวังให้พระภิกษุสามเณรเข้าถีงการบริการสาธารณสุขทุกพื้น พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.15 น.

วันนี้ ( 20 มิ.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนสแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมวชิรญาณ(ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมส. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง พศ.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทางพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้มอบข้อมูลพระภิกษุสามเณรเบื้องต้นจำนวน 152,283 รูป ให้กับสปสช. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยพ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพระภิกษุสามเณรให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ในทุกพื้นที่


ด้านนพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสปสช.กล่าวว่า จากฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่ได้รับมาจากพศ.พบว่า มีประมาณ 120,000รูป ที่มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนที่เหลือจะเป็นสิทธิ อื่น เช่น สิทธิสวัสดิกานข้าราชการ เพราะมีบุตรเป็นข้าราชการ หรือเคยรับราชการมาก่อนที่จะบวช ทั้งนี้พระภิกษุสามเณรตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี และขอย้ำว่าพระภิกษุสามเณรจะต้องทำบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เนื่องจากข้อมูลในใบสุทธิของพระสงฆ์ จะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หรือบางรูปอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องให้ทำบัตรประชาชน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นระบบ
 
ทั้งนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ระบุว่า สปสช.จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรเข้ารับบริการตามสิทธิรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  เชื่อมโยงฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร ระหว่างสปสช.กับพศ. เพื่อปรับปรุงสิทธิการเข้ารับบริการสาธารณสุขของพระภิกษุและสามเณร จัดเครือข่ายข้อมูลวัดและพื้นที่บริการของหน่วยบริการประจำของพระภิกษุ และสามเณร ส่วนพศ.จะประสานอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้เป็นปัจจุบัน ร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลพระภิกษุสามเณรกับสปสช. เพื่อให้ได้รับการบริการและสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ดของพระภิกษุและสามเณร และจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุและสามเณรให้เป็นปัจจุบัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45