อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

อัสสัมชัญคอนแวนต์หยุดเรียนต่อ สรุปเปิดอีกที25มิ.ย.

สช.หารือร่วมผู้บริหารอัสสัมชัญคอนแวนต์ เครือข่ายผู้ปกครอง เขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประกอบการ สรุปหยุดเรียนต่อถึง 24 มิ.ย. พร้อมยืนยันต้องหยุดก่อสร้างถึงเดือนปิดเทอมเดือนมีนาคม พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.43 น.

วันนี้ (20 มิ.ย.) เมื่อเวลา 16.05 น.ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้แทนสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้แทนสถานประกอบการ ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุเครนถล่มลงใส่อาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดย นายชลำ กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น เรื่องการดูแลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ  ซึ่งทางผู้ประกอบจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ขณะเดียวกัน จะมีการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ประสบเหตุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนห้องม.3/4 ที่ทำกิจกรรมในช่วงเวลาเกิดเหตุเครนถล่ม, กลุ่มนักเรียนทั้งโรงเรียน และกลุ่มครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยจะมีการประสานนักจิตวิทยา เข้ามาดูแลทำกิจกรรมเพื่อให้ลดความวิตกกังวล ซึ่งผู้ประกอบการจะดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย

ส่วนมาตรการระยะยาว มีข้อตกลงร่วมกันว่า ตลอดปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่  31 มี.ค.2563 ทางผู้ประกอบการจะไม่มีการก่อสร้างใดๆ ไปตลอด จนปิดเทอม เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนสบายใจ ซึ่งประเด็นนี้ทางสำนักการโยธา กทม. สำนักงานเขตบางรักได้รับทราบข้อตกลงดังกล่าวด้วย  หลังจากนั้นอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างต่อได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับระเบียบกฎหมาย ทางสำนักการโยธา กทม.จะเป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนฯ ยืนยันว่าถ้าจะมีการก่อสร้างต่อต้องมีการทำประชาพิจารณ์โดยโรงเรียนและผู้ปกครองจะต้องรับรู้และร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน หากเห็นว่าไม่สมควรจะโต้แย้งแน่นอน ซึ่งจะไม่มีการอะลุ้มอล่วยแน่นอน"ส่วนที่มีข้อสงสัยมาตรการของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนมีการกำหนดมาตรการเข้มงวด จะเห็นได้ว่าอาคารที่ใกล้ที่ก่อสร้างมีหลังคารองรับ แต่ด้วยความรุนแรงของสิ่งที่ตกลงมาหนักเกินกว่าที่หลังคาจะรับได้อยู่ จากเหตุการณ์นี้ผมจะทำหนังสือไปแจ้งไปศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ให้แจ้งโรงเรียนว่าหากอยู่ใกล้ที่มีการก่อสร้างก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ ดูแลเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์"นายชลำ กล่าว

น.ส.นิภา พรฤกษ์งาม ผอ.โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ กล่าวว่า โรงเรียนห่วงใย ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนสูงสุด ซึ่งจากการประชุมเห็นร่วมกันว่าระหว่างการซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย ซึ่งจะต้องนำสิ่งก่อสร้างที่ติดบนหลังคาออกให้หมด ทางผู้ประกอบการคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงจะประกาศหยุดเรียน 20 -24 มิถุนายน และเปิดเรียนตามปกติวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ส่วนการเรียนการสอนไม่นิ่งนอนใจ ครูผู้สอนจะมีการติดตาม มีการมอบบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนได้ทำ ขณะเดียวกัน ในอนาคตที่ทางโครงการจะมีการก่อสร้างต่อระหว่างที่มีการทำประชาพิจารณ์หากทางโรงเรียนเห็นว่ามีข้อใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่นอน ขอให้ผู้ปกครอง นักเรียนวางใจได้

น.ส.ภัคกร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก กล่าวว่า ในช่วงระงับการก่อสร้างทางสำนักงานเขตบางรัก จะเข้ามาดูแลไม่ให้มีการแอบก่อสร้าง ซึ่งถ้าพบว่ามีการแอบดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

นายอานุภาพ อนันต์นับ ผู้ควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการเราตระหนักถึงความปลอดภัยต่อบุตรหลานของโรงเรียน ทุกครั้งที่เกิดเหตุเราเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จนวานนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับเครนในวันดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาจากนี้ทางบริษัทยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมหลังคาของอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนให้เสร็จ ก่อนเปิดเรียนวันที่ 25 มิ.ย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40