อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

มก.เคาะปฎิทินสรรหาอธิการบดีคนใหม่

มก.เปิดรับสมัครสรรหาอธิการบดีคนใหม่ 11-29 ก.ค.นี้ คาดสิ้นกันยายนสรรหาเสร็จ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสรรหาสภาฯชุดใหม่ แทนชุดปัจจุบันหมดวาระ มิ.ย.63 จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.53 น.

วันนี้ (24 มิ.ย.)ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมก. ที่มีศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามก. เป็นประธาน ได้ประชุมนัดแรกและหารือเกี่ยวกับกำหนดการสรรหาอธิการบดีมก. คนใหม่ ซึ่งเว้นว่างมานานกว่า 4 ปี คาดว่ากระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้  หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาสภามก. ชุดใหม่ มาแทนชุดปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับปฎิทินการสรรหาฯ ดังนี้ เปิดให้ยื่นแบบสมัครด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ยื่นแทน ที่สำนักงานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 11-26 ก.ค. 2562   จากนั้นวันที่ 30 ก.ค.2562 คณะกรรมการสรรหาฯจะรายงานความคืบหน้าให้สภาฯ รับทราบ รวบรวมรายชื่อผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 5 ส.ค.2562 คณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงานด้านการบริหาร ประกาศรายชื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรับทราบ  โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถโต้แย้งหรือคัดค้านเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อ ยื่นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้มีการพิสูจน์หรือตรวจสอบแล้ว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ  

ดร.กฤษณพงศ์  กล่าวต่อไปว่า จากนั้น วันที่ 22 ส.ค.2562 ผู้เข้ารับการสรรหาฯทุกคนแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  วันที่ 6 ก.ย.2562  คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่นกรองรายชื่อผู้เหมาะสมเสนอให้สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในวันที่ วันที่ 13 ก.ย. 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมวาระพิเศษ เชิญผู้ผ่านการพิจารณาตอบคำถาม และลงมติเลือกผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมก.  และในวันที่ 16ก.ย.2562  ตนจะเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีมก. ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28