อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

จี้มหา"ลัยส่งตัวเลขรับเด็กแท้จริง เพื่อบริหารจัดการ

ทปอ.สรุปตัวเลขทีแคส 62 ยันที่นั่งเหลือ 2 แสน เป็นตัวเลขเผื่อ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเเผยแพร่ต่อสาธารณะ 18 ก.ค.นี้ ส่วนกลุ่มราชภัฏเร่งถกตัวเลข-ปัญหารับเด็กปี62กลางเดือนกรกฏาคมนี้ อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.40 น.

วันนี้ (25มิ.ย.) รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เปิดเผยว่า ในการประชุมทปอ. เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้มีการรายงานสรุปผลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562  ใน 5 รอบ  ซึ่งภาพรวมเรียบร้อยดี โดยรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 67 แห่ง สาขาที่เปิดรับ 4,019 สาขาวิชา จำนวนที่นั่ง 130,140 ที่นั่ง  จำนวนผู้สมัคร 134,723 คน ผู้ผ่านการคัดเลือก 86,760 คน  มีสิทธิเข้าศึกษา 58,161 คิดเป็น 28.3% รอบ 2 โควต้า เข้าร่วม 67 แห่ง เปิดรับ 5,005 สาขาวิชา  99,033 ที่นั่ง  สมัคร 143,474 คน  ผ่านการคัดเลือก 73,675 คน มีสิทธิเข้าศึกษา  51043 คน คิดเป็น  24.8% รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เข้าร่วม 62  แห่ง  เปิดรับ 4,014 สาขาวิชา 134,142 ที่นั่ง  สมัคร 108,121 คน ผ่านการคัดเลือก  66,480 คน มีสิทธิเข้าศึกษา41,775 คน คิดเป็น 20.3%  รอบ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น เข้าร่วม 70 แห่ง  เปิดรับ 4,048 สาขาวิชา 122,523 ที่นั่ง  สมัคร 69,440 คน ผ่านการคัดเลือก 52,315 คน  มีสิทธิเข้าศึกษา 38,414 คน คิดเป็น 18.7 %  และรอบ 5 รับตรงอิสระ 62 แห่ง เปิดรับ   3,582 สาขาวิชา 57,248 ที่นั่ง  สมัคร 29,498 คน ผ่านการคัดเลือก  21,207 คน  มีสิทธิเข้าศึกษา 16,402 คน คิดเป็น 8%

รศ.เพ็ญรัตน์   กล่าวต่อไปว่า จากที่มหาวิทยาลัยประกาศที่นั่งรับนิสิตนัักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำนวน 445,364 ที่นั่ง พบว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จำนวน 205,795 คน ซึ่งที่มีเหลือถึง 2 แสนกว่าที่นั่ง จริง ๆแล้วตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่นั่งว่างที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เวลาแจ้งที่นั่งมาให้ทปอ.นั้นจะแจ้งเผื่อไว้ เพราะกลัวว่าจะได้เด็กไม่ได้ตามจำนวน  ส่วนตัวเลขที่นั่งว่างจริงเป็นเท่าไหร่นั้นไม่ทราบ  ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ทปอ.จะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอให้ส่งตัวเลขที่แท้จริง เพื่อที่ทปอ.จะได้เก็บเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนการรับพบว่าปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 ถึง 12.45 % จากผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 235,070 คน  อย่างไรก็ตามในวันที่ 18 ก.ค. นี้ ทปอ.จะมีการแถลงข่าว เพื่อชี้แจงและวิเคราะห์ตัวเลขต่าง ๆของทีแคสปีการศึกษา2562 ให้สาธารณะชนได้ทราบต่อไป  
ด้านผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า  ทปอ.มรภ. จะนัดหารือกันประมาณกลางเดือน ก.ค.นี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาการรับสมัครนักศึกษาของแต่ละแห่ง เพื่อจะมาดูว่าในปีหน้าเราจะดำเนินการอย่างไร คาดว่าสถานการณ์ปีนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว จำนวนักศึกษาหลายแห่งลดลง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 40