อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ร.10โปรดเกล้าฯบำเพ็ญพระราชกุศล92พรรษาพระสังฆราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา "สมเด็จพระสังฆราช" พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.05 น.


วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรทัยและพระพุทธอังคีรส ประธานพระวิหาร ทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชา พระอัฐิ อัฐิพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์ จากนั้นพระราชาคณะ 10 รูปสวดมาติกา และในเวลา 10.00 น.สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะอีก 16 รูปขึ้นยังอาสนสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 12.00 น.พิธีถวายผ่าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) อ.คลองหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ด้านพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวถวายรายงานว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช จึงได้มีการจัดพิธีถวายผ้าป่าครั้งนี้ขึ้น โดยมียอดผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 25 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจำเป็นต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) นั้นยังคงดำเนินการต่อไป เพื่อให้ครบตามจำนวนเงินยอดจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทางโรงพยาบาลระบุไว้ จำนวน 35 ล้านบาท

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสว่า ขออนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ ซึ่งการหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ยังคงต้องดำเนินการต่อไปให้สำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน จงมีความสุขใจประกอบด้วยธรรม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่สมเด็จพระสังฆราช เสด็จกลับพระตำหนัก เพื่อรอพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเย็น ได้มีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมาก พร้อมเปล่งเสียงสาธุ ซึ่งพระองค์ทรงแสดงพระอารมณ์ขันด้วยการยกพระหัตถ์ขึ้นอุดหูและทรงแย้มพระสรวลให้กับประชาชน โดยสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่รอรับเสด็จเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร พร้อมแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช รวมถึงยังมีแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย

 

สำหรับบรรยากาศภายในวัดราชบพิธ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกนั้น มีคณะสงฆ์ทั้งกทม.และต่างจังหวัด คณะบุคคล และประชาชนร่วมรอเฝ้าสักการะถวายพระพรอย่างเนืองแน่น ขณะเดียวกันได้มีร้านอาหารนานาชนิดร่วมแจกจ่ายอาหารฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมกับแจกพระรูปและด้านหลังเป็นพระนามเต็มสมเด็จพระสังฆราช ให้แก่ประชาชนที่มาด้วย 

จากนั้นช่วงเวลา 15.00 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำเหล่าทัพ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ต่อมาในเวลา 16.00 น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเพื่อเป็นสวัสดิมงคลฉลองพระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม (มส.) ยังมีมติให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศด้วย.

ขอบคุณภาพจาก "สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37