อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

'แม่ชีศันสนีย์'สร้างเสถียรธรรมสถาน2 'หุบเขาโพธิสัตว์'

"แม่ชีศันสนีย์" สร้างเสถียรธรรมสถานแห่งที่ 2 ขึ้นที่แก่งกระจาน เพชรบุรี เรียกว่า "หุบเขาโพธิสัตว์" เปิดตัวเป็นทางการช่วงวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา พร้อมจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกชีวิต และบวชแม่ชี พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18.06 น.


วันนี้ (26 มิ.ย.) แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า หลังจากก่อตั้งเสถียรธรรมสถานมาแล้วกว่า 33 ปี ได้แสดงให้โลกเห็นว่า เมื่อผู้หญิงเข้ามาบวชแล้วสามารถทำอะไรให้กับสังคมโลกได้บ้าง ซึ่งที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถานได้ทำโครงการต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์ และในโอกาสที่ตนกำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ในการเข้ามาบวชเป็นแม่ชี จึงได้มีโครงการสร้างเสถียรธรรมสถานแห่งที่ 2 ขึ้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวแวดล้อมไปด้วยหุบเขา พร้อมทั้งจะมีการอัญเชิญพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ไปประดิษฐาน และจะมีการจัดสร้างสถูปขนาดใหญ่ ในพื้นที่เสถียรธรรมสถาน 2 ดังนั้นจึงเรียกพื้นที่นี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า "หุบเขาโพธิสัตว์" สำหรับพระอารยตารามหาโพธิสัตว์นี้ เป็นพระโพธิสัตว์ในร่างสตรีของพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน ที่ชาวทิเบตนับถือ ดังเช่นที่ชาวพุทธนิกายมหายานนับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม  

แม่ชีศันสนีย์ กล่าวต่อไปว่า เสถียรธรรมสถาน 2 นี้ มีความคืบหน้าไปมาก โดยจะใช้ช่วงวันอาสาฬหบูชา 16 ก.ค. และเข้าพรรษา 17 ก.ค. เปิดตัวสถานที่แห่งนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกชีวิต และในวันที่ 18 ก.ค. จะมีการบวชแม่ชี ทั้งนี้เป้าหมายของการสร้างเสถียรธรรมสถานแห่งที่ 2 นี้ ต้องการให้เป็นพื้นที่ "ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์" ถวายเป็นพุทธบูชา โดยปลูกป่า คือ สร้างกายภาพให้แข็งแรง มีป่าอันอุดม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรม ปลูกชีวิต คือ กินดี อยู่ดี ทำอย่างไรไม่ป่วย ด้วยอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ช่วยให้มีร่างกายแข็งแรง พึ่งตนเองได้ และปลูกหัวใจโพธิสัตว์ ช่วยให้มีจิตใจที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิต รวมทั้งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่ปลอดขยะด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 66