อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

ยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

รองปลัด ศธ. เผย องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

วันนี้ (3 ก.ค.) น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ประเทศไทย โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติของประเทศตนเอง (Thai National Commission for UNESCO) ได้เสนอเมืองที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายไปยังสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการเมื่อวันที่ 29 เม.ย.2562  โดยเทศบาลนครเชียงราย นั้นได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
             
รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า โดยเมื่อเร็วๆนี้ องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกด้วย อย่างไรก็ตามการที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับเทศบาลนครเชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่ โดยจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่ายฯในการดำเนินงานของเมืองต่อไป รวมถึงยังได้มีโอกาสเสนอผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกๆ 2 ปีอีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 109