อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

มก.รับเด็กปี62 ภาพรวมเกินเป้า 102%

“จงรัก”เผยมก.รับเด็กปี62ภาพรวมเกินเป้า 102% แต่วิทยาเขตสกลเด็กไม่ถึงเป้าเล็ง กลับไปเปิดเรียนตามเดิม เด็กจบก่อน ทำงานเร็ว มรภ.กว่า 10 แห่งไม่เปิดเรียนตามอาเซียนแล้ว อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.40 น.

ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มรภ. กว่า 10 แห่งจาก ทั้งหมด 38 แห่ง ได้กลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม โดยเปิดเรียนช่วงเดือนมิถุนายนจากเปิดปิดตามอาเซียนช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  ส่วนบางแห่งที่ยังเปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะรอการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ซึ่งรอบ5 รับตรงอิสระจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามมรภ. เสนอให้ขยับช่วงเวลาการสมัครทีแคสให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดภาคเรียนได้ในเดือนมิถุนายน เพราะเปิดภาคเรียนเร็ว นักศึกษาเรียนก็จบได้เร็ว ขณะที่ช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายน ก็น่าจะเป็นช่วงปิดภาคเรียน

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2562  มก.เริ่ม ขยับมาเปิดภาคเรียนกลางเดือนกรกฎาคม และในปีการศึกษา 2563 จะกลับเปิดภาคเรียนกลางเดือนมิถุนายน  โดยไม่เปิดภาคเรียนตามอาเซียนแล้ว  ส่วนเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่มก.กลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิมที่นอกจากการเปิดปิดภาคเรียนตามสภาพอากาศและสอดคล้องการเรียนการสอนแล้ว ยังทำให้เด็กจบเร็วขึ้น 3 เดือน ซึ่งจะทำให้ได้งานเร็วขึ้นด้วย   ทั้งนี้ยอมรับว่าการปรับเวลากลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิม กระทบกับการรับเด็กผ่านระบบทีแคสในรอบ5 แต่มก.ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรับเด็กรอบ5 มากนัก เพราะทีแคส รอบแฟ้มสะสมงาน  โควตา รับตรงร่วมกัน และรอบแอดมิชชั่น เพียง 4 รอบก็ได้เด็กเต็มแล้ว  
 
“ภาพรวมปีนี้มก.รับเด็กได้เกินเป้าถึง 102% แต่ก็ยังมีบางคณะที่รับเด็กไม่ได้ตามเป้า โดยเฉพาะหลักสูตรภาคพิเศษ เช่นที่วิทยาเขตสกลนคร ที่รับเด็กได้เพียง 80%  ในอนาคตหลักสูตรภาคพิเศษใดที่ไม่จำเป็นก็อาจจะต้องลดบทบาท และอาจจะต้องยุบมารวมกับหลักสูตรในสถานที่ตั้ง ส่วนจะมีกี่หลักสูตรที่จะยุบรวมนั้น ต้องมาวิเคราะห์ และเสนอให้สภามก. พิจารณาต่อไป “ดร.จงรัก กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44