อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ราชมงคล-ราชภัฎมึนนักศึกษาลด

ปีการศึกษา 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -มหาวิทยาลัยราชภัฎ มีนักศึกษาเข้าเรียนลดลง เชื่อส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต 'วิรัช'หวั่นอนาคตคนเก่งวิทย์ลึกซึ้งหายาก จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.56 น.

วันนี้ (15 ก.ค.) นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า  จากการติดตามข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส พบว่าปีนี้เด็กจะเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าสาขาด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง(Pure Science) เนื่องจากสายวิทยาศาสตร์ที่เป็น Pure Science เป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างยาก จึงทำให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวโดยบูรณาการสาขาเหล่านี้เข้ากับสาขาอื่นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลายมากขึ้น
     
แหล่งข่าวระดับสูงจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลจำนวนการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่ามหาวิทยาลัยรัฐจำนวนมากมีจำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง บางแห่งรับได้ไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างแน่นอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%

บอกต่อ : 70