อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

เผยบุคคลดีเด่นมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

ประกาศรายชื่อ บุคคลดีเด่น ปี 62 มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.28 น.

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประธานมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ กล่าวว่า มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2532 มีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ รวม 6 สาขา ได้แก่ ด้านการศาสนา การบริหารการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา การศึกษาก่อนประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบุคคลดีเด่นจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2562 มูลนิธิได้ทำการคัดเลือกและยกย่องบุคคลดีเด่นแล้วรวม 187 คน

สำหรับปี 2562 บุคคลดีเด่นทั้ง 6 สาขาที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ สาขาพระสงฆ์ ได้แก่พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรีสาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ น.ส.สวรรค์ สมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 1  ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครนายก สาขาครูภาษาไทย ได้แก่ นางไกรษร ประดับเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 สาขาครูสังคมศึกษา ได้แก่ นางพิจักษณ์ ชินรัตนตรัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่เขต 2 สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา ได้แก่ นางสาวอุทัย ธารมรรค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 และสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ นายมโนธรรม ชูแสง ภูมิปัญญาด้านการศึกษานอกระบบ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยที่บุคคลดีเด่นทั้ง 6 สาขา จะเข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 17.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51