อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

ผลประกวดมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตรระดับความสามารถทางดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2562 ประเภท Concert Band พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.20 น.

วันนี้ (18 ก.ค.) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  กล่าวว่า  ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรี และ มาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ได้ดำเนินการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี  พ.ศ. 2562  ซึ่งมีการจัดประกวดใน 2 รูปแบบ คือ การประกวดภาคสนาม และ การประกวดนั่งบรรเลง  โดยการประกวดภาคสนาม ไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย  และประกวดประเภทนั่งบรรเลง กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16- 17 กรกฎาคม  2562  ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นั้น ผลการแข่งขันใน 3 ประเภท มีดังนี้ 1.ประเภทเหรียญทอง ได้แก่  โรงเรียนโยธินบูรณะ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดนครปฐม   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2.ประเภทเหรียญเงิน  ได้แก่ โรงเรียนพระแม่มารี  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 3.ประเภทเหรียญทองแดง  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43