อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงร.10

คุณหญิงกัลยา-กนกวรรณ นำทีมผู้บริหารศธ.และข้าราชการ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วประเทศ ณ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หวังเด็กและเยาวชนะตระหนักรักษ์ผืนป่า ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.43 น.

วันนี้ (19 ก.ค.) เวลา 9.00 น. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช  และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ "ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ณ เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า สำหรับโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 524,370 ต้น เพื่อปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางบนเนื้อที่ 25 ไร่ ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง และในสถานที่และหน่วยงานทั่วประเทศ

"สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่จังหวัดลพบุรีแล้ว ที่สำคัญไปกว่านั้น เชื่อว่ากิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ จะช่วยหล่อหลอม และสร้างความตระหนักให้ทุกท่าน มีความรักป่าไม้ด้วยจิตสำนึกร่วมกัน เป็นการปลูกต้นไม้ในหัวใจ ตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43