อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

เด็กไทย คว้าเหรียญทองแข่งชีววิทยาโอลิมปิก

สสวท.เผย เด็กไทย คว้า1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศที่ฮังการี จากผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมด 285 คนใน 72 ประเทศ อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.41 น.

วันนี้ (21 ก.ค.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่30 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ก.ค. 2562 ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังนี้ น.ส.อสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทอง น.ส.อภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จ.นครปฐม เหรียญเงิน นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญเงิน และนายกฤติน เวณุนันทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดงสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 285 คน จาก 72 ประเทศ/เขตการปกครอง โดยผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 และ 2 คือนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 คือนักเรียนจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หัวหน้าทีม ผศ.ดร.นพดล  กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม  รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ สสวท. ผู้จัดการทีม โดยคณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันที่ 22 ก.ค.เที่ยวบิน QR 834 เวลา 12.40 น. สสวท. จะมีพิธีรับ  เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36